Powiat Łaski ukończył kolejną inwestycje drogową

06.11.2020
Powiat Łaski ukończył kolejną inwestycje drogową

W dniu 29.10.2020 r. Powiat Łaski zakończył inwestycję pn.:  „Remont drogi powiatowej nr 4912E Dziadkowice – Karczmy na odcinku o długości ok. 1,5km od drogi powiatowej nr 3706E w kierunku Wrzeszczewic”.

Zakres inwestycji obejmował wykonanie następujących robót:

  • wykonanie utwardzonej nawierzchni poboczy gr. 10cm,
  • oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową,
  • ułożenie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego,
  • wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr.4 cm,
  • wykonanie remontu zjazdu publicznego i utwardzonych zjazdów indywidualnych,
  • montaż barier drogowych na przepuście,
  • odmulenie rowów przydrożnych,
  • ustawienie dodatkowego oznakowania pionowego.

Wartości zadania wyniosła 522 511,35 zł, w tym dotacja otrzymana ze środków budżetu Województwa Łódzkiego pochodzących z tytułu wyłączania  z produkcji gruntów rolnych na zadanie pod nazwą modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na realizację ww. zadania w wysokości 278 090,00 zł.

Wykonawcą robót budowlanych była firma WŁODAN Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Porszewicach nr 31, 95-200 Pabianice

/MJ/

print