Dziś jest:

Aktualności

Konferencja „Łódzki Kapitał Ludzki dla wszystkich – od juniora do seniora. Dobre praktyki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.” 19 listopada 2012

Departament ds. PO Kapitał Ludzki Urzędu Marszałkowskiego oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi zapraszają na konferencję pt. "Łódzki Kapitał Ludzki dla wszystkich – od juniora do seniora. Dobre praktyki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki."

przeczytaj całość

...

Konkurs w ramach Priorytetu VIII PO KL Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw 2 listopada 2012

Urząd Marszałkowski w Łodzi ogłosił konkurs nr POKL/I/8.1.1/12 na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.
Konkurs ma charakter zamknięty. Nabór wniosków prowadzony jest od 29 października 2012 r. do 27 listopada 2012 r. w dni robocze w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego, tj. od godz. 8:00 do godz. 16:00.

przeczytaj całość

...

Konkurs w ramach Priorytetu IX PO KL Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Urząd Marszałkowski w Łodzi ogłosił konkurs nr POKL/I/9.1.2/12 na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Konkurs ma charakter zamknięty, co oznacza, że nabór wniosków będzie prowadzony od dnia 29 października 2012 r. do dnia 27 listopada 2012 r., w dni robocze w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, tj. od godz. 8:00 do godz. 16:00.

przeczytaj całość

...

Konkurs w ramach Działania III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw Oś Priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość RPO Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Centrum Obsługi Przedsiębiorców w Łodzi jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia ogłosił Konkurs nr RPLD.03.02.00-18/12 na nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw Oś Priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.
Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy składać w dni robocze w terminie od 25 października 2012 r. do 29 listopada 2012 r. w godz. 8.00 - 16.00.

przeczytaj całość

...

Konkurs w ramach Działania III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw Oś Priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość RPO Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy z siedzibą w Łodzi jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia ogłosił Konkurs nr RPLD.03.02.00-19/12 na nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw Oś Priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013.
Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy składać w dni robocze w terminie od 25 października 2012 r. do 29 listopada 2012 r. w godz. 8.00 - 16.00.

przeczytaj całość

...

Konkurs w ramach Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałania 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności 4 września 2012

Urząd Marszałkowski w Łodzi ogłasza konkurs nr POKL/II/8.1.3/12 na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałania 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności – projekty konkursowe realizowane przez partnerów społecznych, obejmujący 1 i 2 typ projektów:
1. inicjatywy podejmowane na poziomie lokalnym i regionalnym przez związki pracodawców i związki zawodowe, mające na celu zwiększanie zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorców,
2. promowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, w szczególności w odniesieniu do lokalnego rynku pracy, warunków pracy pracowników i środowiska naturalnego.

przeczytaj całość

...

Konkurs z Poddziałania 9.1.1 – warsztaty w ramach Łódzkiej Akademii PO KL na temat najczęściej popełnionych błędów we wnioskach o dofinansowanie

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach Łódzkiej Akademii PO KL skierowanych w szczególności do przedstawicieli instytucji, których wnioski zostały negatywnie ocenione w ramach konkursu nr POKL/I/9.1.1/12.
Tematem spotkania będą najczęściej popełnione błędy we wnioskach o dofinansowanie projektu, zaistniałe podczas konkursu nr POKL/I/9.1.1/12.

przeczytaj całość

...

Trwa konkurs otwarty w ramach Poddziałania 9.2 na wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej i projekty z komponentem ponadnarodowym

Przypominamy o trwającym od 30 marca br. naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
Konkurs to szansa na uzyskanie wsparcia finansowego na wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe.

przeczytaj całość

...

Szkolenie pt. „Ewaluacja projektów w ramach NSS”

Główny Punkt Informacyjny w Łodzi należący do ogólnopolskiej Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich zaprasza do udziału w szkoleniu z zakresu ewaluacji projektów w ramach Narodowej Strategii Spójności.

przeczytaj całość

...

Spotkanie informacyjne pt. „Fundusze zwrotne dla przedsiębiorców – nowa forma wsparcia”

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w województwie łódzkim będący częścią ogólnopolskiej Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym pt. „Fundusze zwrotne dla przedsiębiorców – nowa forma wsparcia”.

przeczytaj całość

...

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij