Dziś jest:

Aktualności

Spotkanie informacyjne pt. „Zakładanie działalności gospodarczej oraz tworzenie nowych miejsc pracy poprzez zaangażowanie funduszy zwrotnych” 4 września 2012

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w województwie łódzkim będący częścią ogólnopolskiej Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym pt. „Zakładanie działalności gospodarczej oraz tworzenie nowych miejsc pracy poprzez zaangażowanie funduszy zwrotnych”. 

przeczytaj całość

...

Rusza konkurs nr POKL/II/8.2.1/12 24 lipca 2012

Urząd Marszałkowski w Łodzi ogłasza reedycję konkursu nr POKL/I/8.2.1/12, który będzie ogłoszony pod numerem POKL/II/8.2.1/12 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działania 8.2 Transfer wiedzy Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw, obejmujący szkolenia i/lub doradztwo dla pracowników przedsiębiorstw prowadzone przez (lub z udziałem) pracowników naukowych jednostek naukowych i uczelni ukierunkowane na wdrożenie danych przedsięwzięć innowacyjnych w przedsiębiorstwach.

przeczytaj całość

...

Objazdowy Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łasku 22 czerwca 2012

Informujemy, że 27 czerwca 2012 r. w godz. 12.00-14.30 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łasku pracownicy Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich Podregionu Zachodniego przeprowadzą konsultacje dotyczące możliwości wsparcia różnych inicjatyw i przedsięwzięć z funduszy Unii Europejskiej.

przeczytaj całość

...

Nabór wniosków w ramach Mechanizmu Finansowego EOG – Program: Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego. 8 czerwca 2012

Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi przypomina, iż niebawem rozpocznie się nabór w ramach Mechanizmu Finansowego EOG Program: Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego.
Operatorem programu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

przeczytaj całość

...

Konkurs na nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw Oś Priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość RPO Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 28 maja 2012

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy z siedzibą w Łodzi jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia ogłasza konkurs nr nr RPLD.03.02.00-17/12 na nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw Oś Priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013.
Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy składać w dni robocze w terminie od 26 kwietnia 2012 r. do 5 czerwca 2012 r. w godz. 8.00 - 16.00.

przeczytaj całość

...

Konkurs na nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania III.1 Wsparcie jednostek B+R Oś Priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość RPO Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy z siedzibą w Łodzi jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia ogłasza konkurs nr RPLD.03.01.00-1/12 na nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania III.1 Wsparcie jednostek B+R Oś Priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013.
Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy składać w dni robocze w terminie od 29 marca 2012 r. do 31 maja 2012 r. w godz. 8.00 - 16.00


przeczytaj całość

...

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr POKL/I/9.6.2/12

Departament ds. PO Kapitał Ludzki Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi zaprasza potencjalnych projektodawców do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczący konkursu ogłoszonego 15 maja br. w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.6 Upowszechnianie uczenia się dorosłych, Poddziałanie 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych.
Spotkanie odbędzie się 5 czerwca br., godz. 10:00-11:30, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, al. Piłsudskiego 8, sala 107.

przeczytaj całość

...

Konsultacje dotyczące konkursu na projekty współpracy ponadnarodowej w ramach Priorytetu IX PO KL

Urząd Marszałkowski w Łodzi zaprasza na konsultacje dotyczące konkursu na projekty współpracy ponadnarodowej w ramach Priorytetu IX PO KL
Podczas dyżuru konsultant odpowie na pytania dotyczące trwającego od 30 marca br. konkursu otwartego nr POKL/I/9.2/PN/12.

przeczytaj całość

...

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu VIII i Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Urząd Marszałkowski w Łodzi przypomina o trwających konkursach na dofinansowanie realizacji projektów w ramach Priorytetu VIII i IX PO KL:
 
Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki:
 *     Do 1 czerwca br. trwa konkurs (nr POKL/I/8.1.1/PN/12) na wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej i projekty z komponentem ponadnarodowym w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.
 *     Do 6 lipca br. trwa konkurs (nr POKL/I/8.1.2/12) na projekty w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.
 
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach:
 *     Do 18 czerwca br. trwa konkurs (nr POKL/I/9.1.1/12) na projekty w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.
 *     Do 31 maja br. trwa nabór wniosków (nr POKL/I/9.1.2/ST/12) w ramach projektu systemowego z Poddziałania 9.1.2 PO KL Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych.
 *     Od 30 marca br. trwa konkurs otwarty (nr POKL/I/9.2/PN/12) na wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej i projekty z komponentem ponadnarodowym w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
 *     Do 31 lipca br. trwa konkurs (nr POKL/I/9.6.2/12) na projekty w ramach Poddziałania 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych.
 
Wykorzystaj szansę! To już ostatni rok, w których ogłaszane są konkursy w ramach PO Kapitał Ludzki.

przeczytaj całość

...

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej II Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie II.10 Sieci ciepłownicze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 19 listopada 2010

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013, ogłasza Konkurs dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej II Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie II.10 Sieci ciepłownicze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

przeczytaj całość

...

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij