Aktualności

Dofinasowanie na remont drogi powiatowej Dziadkowice – Karczmy.

Dofinasowanie na remont drogi powiatowej Dziadkowice – Karczmy.

W dniu 30 czerwca br. w Starostwie Powiatowym w Łasku została podpisana umowa dotycząca zadania inwestycyjnego pn: „Remont drogi powiatowej nr 4912E Dziadkowice – Karczmy na odcinku o długości ok. 1,5 km od drogi powiatowej nr 3706E w kierunku Wrzeszczewic”. Remont drogi będzie polegał na wykonaniu następujących robót: wykonaniu ścinki istniejących poboczy ziemnych, wykonaniu nawierzchni Read More

02.07.2020
Czytaj więcej
Inwestycje w Powiecie Łaskim (wideo)

Inwestycje w Powiecie Łaskim (wideo)

Starosta Piotr Wołosz opowiedział o zakończonej przebudowie oraz o wykonanych i planowanych inwestycjach drogowych na terenie powiatu.

01.07.2020
Czytaj więcej
TARCZA ANTYKRYZYSOWA  KOMUNIKAT dot. umorzenia pożyczek

TARCZA ANTYKRYZYSOWA KOMUNIKAT dot. umorzenia pożyczek

      Powiatowy Urząd Pracy w Łasku informuje, iż Przedsiębiorcy, którzy otrzymali pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej nie muszą składać wniosków o umorzenie pożyczki. Umorzenie będzie następowało z urzędu na podstawie informacji w CEIDG/KRS, jeśli przedsiębiorca spełni warunek umorzenia tzn. będzie prowadził działalność gospodarczą przez 3 miesiące od dnia udzielenia pożyczki. Read More

30.06.2020
Czytaj więcej
Dotacja na zakup skanerów rolkowych do Wydziału Geodezji i Kartografii

Dotacja na zakup skanerów rolkowych do Wydziału Geodezji i Kartografii

W dniu 23.06.2020 r. Powiat Łaski podpisał umowę z Województwem Łódzkim na zakup dwóch skanerów rolkowych do Wydziału Geodezji i Kartografii. W ramach podpisanej umowy Powiat otrzyma 12.400,00 zł na zakup sprzętu informatycznego.

30.06.2020
Czytaj więcej
Uroczyste otwarcie Internatu w Ostrowie.

Uroczyste otwarcie Internatu w Ostrowie.

W dniu 26 czerwca br. dokonano uroczystego otwarcia Internatu w Zespole Szkół Mundurowo – Technicznych w Ostrowie. Wnętrze Internatu zostało odnowione, wymieniono podłogi, zakupione nowe meble oraz wyposażono kuchnię i odnowiono sanitariaty. Na remont Internatu w którym zamieszkają wychowankowie Powiat Łaski przeznaczył 100 tys. zł.      

27.06.2020
Czytaj więcej
XXV sesja Rady Powiatu Łaskiego

XXV sesja Rady Powiatu Łaskiego

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 Read More

26.06.2020
Czytaj więcej
Symboliczne czeki na drogi samorządowe wręczone

Symboliczne czeki na drogi samorządowe wręczone

W wyniku podziału  środków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w 2020 r. dla województwa łódzkiego przyznano limit w wysokości 145 mln zł: 43 mln zł na zadania powiatowe, 102 mln zł na zadania gminne. Wsparcie uzyska 190 zadań: 32 powiatowe i 158 gminnych, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 289 kilometrów dróg: 95 km powiatowych i Read More

26.06.2020
Czytaj więcej
Wozy strażackie za frekwencję w gminach.

Wozy strażackie za frekwencję w gminach.

Wiceszef MSWiA Maciej Wąsik ogłosił rofrekwencyjny konkurs pod nazwą „Bitwa o wozy”. W każdym z 16 województw zwycięży gmina do 20 tys. mieszkańców, w której w wyborczą niedzielę 28 czerwca będzie najwyższa frekwencja. Nagroda – wóz strażacki.  Wytyczne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczące uzyskania dotacji na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego Mając na względzie propagowanie Read More

26.06.2020
Czytaj więcej
Wymieniono dach na budynku garażowym przy ul. Konopnickiej

Wymieniono dach na budynku garażowym przy ul. Konopnickiej

W dniu 19.06.2020 r. zakończono realizację zadnia pn.: Demontaż i utylizacja azbestu z pokrycia dachowego na budynku garażowym przy ul. Konopnickiej 21 w Łasku w ramach zadania pn.: „Remont i wzmocnienie ścian oraz wymiana konstrukcji i pokrycia dachu na budynku garażowym przy ul. Konopnickiej 21 w Łasku”.  

26.06.2020
Czytaj więcej
Uroczyste otwarcie ulicy Sportowej oraz Ogrodowej

Uroczyste otwarcie ulicy Sportowej oraz Ogrodowej

W dniu 25 czerwca 2020 roku z okazji zakończenia zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 2332E – ul. Sportowej w Łasku i nr 2333E – ul. Ogrodowej w Łasku wraz z budową odwodnienia i przebudową skrzyżowania” odbyło się oficjalne otwarcie. Łączny koszt inwestycji wyniósł 5 729 236,00 zł z czego  80% to dofinansowanie z Funduszu Read More

26.06.2020
Czytaj więcej