Aktualności

ZKM Łask informuje

ZKM Łask informuje

Od dnia 17.06.2019r na czas przebudowy skrzyżowania ulic Południowej i 9 Maja w Łasku wprowadzona zostaje zmiana organizacji ruchu. W związku z powyższym przystanki z ul. 9 Maja zostaną przeniesione na ul. Polną (okolice „Retro”) i na ul. Żytnią (okolice „Dino”)

14.06.2019
Czytaj więcej
X sesja Rady Powiatu Łaskiego

X sesja Rady Powiatu Łaskiego

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 )Przewodniczący Rady Powiatu Łaskiego zwołuje X sesję Rady Powiatu Łaskiego w dniu 18 czerwca 2019 r. o godz. 1200 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku przy ul. Południowej 1. Porządek obrad: Read More

14.06.2019
Czytaj więcej
Informacja w sprawie szpitala

Informacja w sprawie szpitala

W dniu 4 czerwca 2019 r. spółka „Szpitale Powiatowe Sp. z o.o.” (tak obecnie nazywa się spółka, która dzierżawi Szpital w Łasku), złożyła propozycję przystąpienia do negocjacji mających na celu ustalenie warunków porozumienia o rozwiązaniu umowy dzierżawy. W związku z propozycją spółki „Szpitale Powiatowe Sp. z o o.”, Powiat wystąpił o udzielenie informacji niezbędnych do Read More

14.06.2019
Czytaj więcej
2020 Rokiem Jana Pawła II w województwie łódzkim

2020 Rokiem Jana Pawła II w województwie łódzkim

Uchwałą Sejmiku Województwa Łódzkiego rok 2020 Rokiem Jana Pawła II w województwie łódzkim. Poniżej wyżej wymieniona uchwała w formacie PDF.

14.06.2019
Czytaj więcej
Wycinka drzew przy drodze wojewódzkiej nr 473

Wycinka drzew przy drodze wojewódzkiej nr 473

Nadleśnictwo Kolumna informuje, że celem zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego na dzień 11.06.2019 roku planowana jest wycinka drzew niebezpiecznych przy drodze wojewódzkiej nr 473 na odcinku pomiędzy miejscowością Gucin i Karczmy. Planowane rozpoczęcie prac godzina 8:00. Jednocześnie informuję, że nie jest planowane zajęcie pasa drogowego, a mogące wystąpić zatrzymania ruchu będą miały charakter chwilowy tylko Read More

10.06.2019
Czytaj więcej
Zmiana organizacji ruchu – zamknięcie ulic 9 Maja oraz Południowej

Zmiana organizacji ruchu – zamknięcie ulic 9 Maja oraz Południowej

Od poniedziałku 17 czerwca br. w związku z budową ronda i przebudową ulicy 9 Maja oraz ulicy Południowej w Łasku, nastąpi zmiana organizacji ruchu. Ulice 9 Maja i Południowa będą zamknięte, natomiast parking przy Komendzie Powiatowej Policji zostanie wyłączony z użytkowania. Termin realizacji zadania zaplanowano na 31 października 2019 roku.  

06.06.2019
Czytaj więcej
Ogłoszenie konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą ,,Prowadzenie domu pomocy społecznej na 14 miejsc dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn”

Ogłoszenie konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą ,,Prowadzenie domu pomocy społecznej na 14 miejsc dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn”

Więcej informacji na BIP Starostwa Powiatowego w Łasku.  Przejdź do ogłoszenia na BIP.

05.06.2019
Czytaj więcej
Nowy sprzęt w Powiatowym Zarządzie Dróg

Nowy sprzęt w Powiatowym Zarządzie Dróg

Starostwo Powiatowe w Łasku zakupiło nowy sprzęt do Powiatowego Zarządu Dróg. Łaskie PZD wzbogaciło się o kolejne cztery maszyny, które wykorzystywane są w utrzymaniu porządku na drogach powiatowych. W parku sprzętowym PZD pojawiły się dwie nowe kosiarki bijakowe tylno – boczne: Rolmex i Ferri ZMTE 1800, rębak Skorpion 160SD przeznaczony do zrębkowania gałęzi oraz ciągnik Read More

04.06.2019
Czytaj więcej
Informacja o nieobecności Rzecznika Praw Konsumenta

Informacja o nieobecności Rzecznika Praw Konsumenta

Starostwo Powiatowe w Łasku informuje, że w dniach 29 maja 2019 roku (środa)  oraz 4 czerwca 2019 rok (środa) Rzecznik Praw Konsumenta Pani Izabela Gabrysiak  będzie nieobecna.

28.05.2019
Czytaj więcej
IX sesja Rady Powiatu Łaskiego

IX sesja Rady Powiatu Łaskiego

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ) zwołuję IX sesję Rady Powiatu Łaskiego w dniu 30 maja 2019 r. o godz. 1300 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku przy ul. Południowej 1. Porządek obrad:  Otwarcie sesji i Read More

27.05.2019
Czytaj więcej