Aktualności

24 GRUDNIA 2018 R. STAROSTWO POWIATOWE W ŁASKU BĘDZIE CZYNNE W GODZINACH 8:00 – 13:00.

24 GRUDNIA 2018 R. STAROSTWO POWIATOWE W ŁASKU BĘDZIE CZYNNE W GODZINACH 8:00 – 13:00.

INFORMACJA STAROSTA ŁASKI INFORMUJE, ŻE W DNIU 24 GRUDNIA 2018 R. STAROSTWO POWIATOWE W ŁASKU BĘDZIE CZYNNE W GODZINACH 8:00 – 13:00.

07.12.2018
Czytaj więcej
Konkurs „Choinka – symbol Świąt Bożego Narodzenia”

Konkurs „Choinka – symbol Świąt Bożego Narodzenia”

Starostwo Powiatowe w Łasku zaprasza mieszkańców powiatu łaskiego do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu na najpiękniejszą choinkę bożonarodzeniową pn. „Choinka – symbol Świąt Bożego Narodzenia”. Aby wziąć udział w konkursie należy wykonać choinkę ozdobną o wymiarze do 100 cm dowolną techniką, z różnych materiałów, np. z szyszek, kawałków drewna, kamyków, pierników, makaronu, muszelek, itp. Read More

06.12.2018
Czytaj więcej
Rada Powiatu rozpoczęła pracę w kadencji 2018-2023

Rada Powiatu rozpoczęła pracę w kadencji 2018-2023

Pierwsza sesja Rady rozpoczęła się od złożenia ślubowania oraz wyborów Przewodniczącego oraz dwóch Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Łaskiego. Funkcję Przewodniczącego radni w głosowaniu tajnym powierzyli Krzysztofowi Nowakowskiemu, natomiast Wiceprzewodniczących Mateuszowi Barwaśnemu oraz Grzegorzowi Dębkowskiemu, po czym rozszerzono porządek obrad I sesji o wybory Starosty Łaskiego, Wicestarosty oraz Członków Zarządu Powiatu Łaskiego. Po głosowaniach Starostą Łaskim wybrany Read More

19.11.2018
Czytaj więcej
„100 dębów na 100-lecie”

„100 dębów na 100-lecie”

Chęć pozostawienia po sobie trwałego śladu w postaci rosnącego przez wieki drzewa przyświecała wielu postaciom historycznym, które zostały upamiętnione w ten właśnie sposób. W dniu 7 listopada 2018 r. Hufiec Pracy 5-15 w Zduńskiej Woli przy wsparciu Nadleśnictwa Kolumna zorganizował akcję „100 dębów na 100-lecie”. Celem podjętej inicjatywy  było posadzenie przez młodzież alei 100 dębów Read More

13.11.2018
Czytaj więcej
I sesja Rady Powiatu Łaskiego

I sesja Rady Powiatu Łaskiego

Komisarz Wyborczy w Łodzi I zaprasza na I sesję Rady Powiatu Łaskiego w dniu 19 listopada 2018 r. o godz. 1200 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku przy ul. Południowej 1.

13.11.2018
Czytaj więcej
Uczcili pamięć zmarłych

Uczcili pamięć zmarłych

W związku ze zbliżającymi się obchodami Święta Zmarłych przedstawiciele samorządu Powiatu Łaskiego uczcili pamięć osób poległych w służbie Ojczyzny. Dla uczczenia poległych i pomordowanych w czasie I i II wojny światowej oraz powstania styczniowego Starosta Łaski Teresa Wesołowska oraz Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Promocji i Ochrony Środowiska Małgorzata Mysur odwiedziły cmentarze i miejsca pamięci zapalając Read More

31.10.2018
Czytaj więcej
Komunikat Wydziału Geodezji i Kartografii

Komunikat Wydziału Geodezji i Kartografii

W związku ze zbliżającym się końcem terminu składania wniosków o odszkodowanie za lotnisko zwraca się uwagę, aby wnioski na mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów opiniodawczych składane były do Wydziału Geodezji i Kartografii z uwzględnieniem 2 tygodniowego czasu oczekiwania na wykonanie ww. dokumentu.     Wydział Geodezji i Kartografii  

24.10.2018
Czytaj więcej
Konsultacje „Programu współpracy Powiatu Łaskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2019”

Konsultacje „Programu współpracy Powiatu Łaskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2019”

Zarząd Powiatu Łaskiego kieruje do konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projekt „Programu współpracy Powiatu Łaskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2019”, zwany dalej Programem. Program określa zasady, formy i zakres współpracy Powiatu Łaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz umożliwia powierzenie lub wspieranie zadań Read More

23.10.2018
Czytaj więcej
LVII sesja Rady Powiatu Łaskiego

LVII sesja Rady Powiatu Łaskiego

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz § 16 i 17 ust. 1,2,3,5 i 6 Statutu Powiatu Łaskiego przyjętą Uchwałą Nr VI/39/03 Rady Powiatu w Łasku z dnia 25 kwietnia 2003 r. Read More

11.10.2018
Czytaj więcej