Aktualności

I Konferencja „Miejsce dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych w powiatowym systemie edukacji”

                                                                                                                 Read More

07.03.2011
Czytaj więcej

Dzień Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych

                                         DZIEŃ BEZPŁATNYCH DIAGNOZ LOGOPEDYCZNYCH     Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łasku zaprasza zainteresowanych rodziców, nauczycieli, młodzież na bezpłatne konsultacje logopedyczne.   Jeśli masz wątpliwości związane z rozwojem mowy Twoim lub kogoś z Twoich bliskich możesz skorzystać z profesjonalnej diagnozy logopedycznej.   Osoby chętne do skorzystania z naszej oferty proszone są o wcześniejsze telefoniczne zarejestrowanie się  tel. 43 675 Read More

02.03.2011
Czytaj więcej

Zarząd Powiatu Łaskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2011 r. realizacji zadań w sferze sportu, polegających na organizacji przedsięwzięć sportowych o zasięgu powiatowym i ponadpowiatowym, kierowanych do mieszkańców powiatu łaskiego

Załącznik do Uchwały Nr 39/11 Zarządu Powiatu Łaskiego  z dnia 17.02.2011 r.     Na podstawie art. 13 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536), w związku z Uchwałą nr LII/443/10 Rady Powiatu w Łasku z dnia 4 listopada 2010 r. Read More

17.02.2011
Czytaj więcej

Stypendyści stypendium Prezesa Rady Ministrów

Sześciu uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu łaskiego odebrało w dniu wczorajszym z rąk łódzkiego kuratora oświaty, Pana Jana Kamińskiego stypendium Prezesa Rady Ministrów. W gronie 30 osób z siedmiu powiatów podlegających sieradzkiej delegaturze Kuratorium Oświaty w Łodzi znalazło się pięciu uczniów szkół ponadgimnazjalnych podlegających Powiatowi Łaskiemu: Marta Godlewska – uczennica klasy III (profil Read More

16.02.2011
Czytaj więcej

Konkurs CZŁOWIEK – ZIEMIA – KOSMOS

Fundacja "Wspólnota Gdańska" kolejny raz, wspólnie z partnerami, ogłasza konkursy dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych. W tym roku temat konkursów brzmi CZŁOWIEK – ZIEMIA – KOSMOS. Konkursy inspirowane są postacią i dziełem wielkiego astronoma Jana Heweliusza. Organizujemy konkurs plastyczny, literacki, fotograficzny, konkurs na komiks, grafikę komputerową i animację komputerową. Duży pakiet konkursów umożliwi każdemu Read More

07.02.2011
Czytaj więcej

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 6.1 „Paszport do eksportu”

Informujemy, że 7 lutego 2011 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosi nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka "Paszport do eksportu". Nabór wniosków realizowany będzie w trybie konkursowym do dnia 11 marca 2011 r. Paszport do eksportu jest podstawowym ogólnokrajowym programem wspierającym promocję gospodarczą za granicą. Skierowany jest do Read More

27.01.2011
Czytaj więcej
66 Rocznica Wyzwolenia Łasku

66 Rocznica Wyzwolenia Łasku

19 stycznia 1945 na  Ziemię Łaską dotarły dwa fronty radzieckie: Ukraiński i Białoruski. Na skutek działań operacyjnych tych dwóch frontów, Łask został wyzwolony spod okupacji niemieckiej. Podczas nalotu rosyjskich bombowców szturmujących Łask , zginęło wielu niewinnych ludzi. Ponadto bombardowanie w znacznym stopniu zniszczyło zabudowę miasta.   Chcąc uczcić 66 Rocznicę Wyzwolenia Łasku spod okupacji niemieckiej. władze samorządowe Powiatu Łaskiego Read More

27.01.2011
Czytaj więcej

Jesteśmy na półmetku

Od września 2010 ZSO w Ostrowie realizuje projekt „ Dobry uczeń- lepszy pracownik” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. Dla zespołu projektowego i dla uczestników – uczniów technikum, to swego rodzaju próba generalna. Po raz pierwszy stoimy przed wyzwaniem – inwestycja w człowieka, kapitał w ludzi. Prowadzimy zajęcia, organizujemy transport, planujemy wydatki, rozliczamy Read More

18.01.2011
Czytaj więcej
Spotkanie Noworoczne 2011

Spotkanie Noworoczne 2011

11 stycznia br. w I Liceum Ogólnokształcącym w Łasku odbyło się coroczne spotkanie noworoczne zorganizowane przez Starostę Łaskiego Cezarego Gabryjączyka i Przewodniczącego Rady Powiatu Łaskiego Andrzeja Banaszczyka. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządowych, służb mundurowych, świata polityki, biznesu, kultury, oświaty i organizacji społecznych.  Gościnną wizytę złożył Wiceambasador Republiki Białorusi w Polsce pan Wasilij Read More

12.01.2011
Czytaj więcej

Komunikat

W związku z potencjalnym zimowym zagrożeniem powodziowym i możliwym wzrostem stanów wód Starosta Łaski Cezary Gabryjączyk zwołał w dniu 30.12.2010 r. posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Podczas posiedzenia dokonano oceny stanu zagrożenia powodziowego na terenie Powiatu Łaskiego. Sytuacja meteorologiczna i hydrologiczna na terenie powiatu jest na bieżąco monitorowana. W chwili obecnej nie ma przekroczeń stanów Read More

30.12.2010
Czytaj więcej