Aktualności

66 Rocznica Wyzwolenia Łasku

66 Rocznica Wyzwolenia Łasku

19 stycznia 1945 na  Ziemię Łaską dotarły dwa fronty radzieckie: Ukraiński i Białoruski. Na skutek działań operacyjnych tych dwóch frontów, Łask został wyzwolony spod okupacji niemieckiej. Podczas nalotu rosyjskich bombowców szturmujących Łask , zginęło wielu niewinnych ludzi. Ponadto bombardowanie w znacznym stopniu zniszczyło zabudowę miasta.   Chcąc uczcić 66 Rocznicę Wyzwolenia Łasku spod okupacji niemieckiej. władze samorządowe Powiatu Łaskiego Read More

27.01.2011
Czytaj więcej

Jesteśmy na półmetku

Od września 2010 ZSO w Ostrowie realizuje projekt „ Dobry uczeń- lepszy pracownik” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. Dla zespołu projektowego i dla uczestników – uczniów technikum, to swego rodzaju próba generalna. Po raz pierwszy stoimy przed wyzwaniem – inwestycja w człowieka, kapitał w ludzi. Prowadzimy zajęcia, organizujemy transport, planujemy wydatki, rozliczamy Read More

18.01.2011
Czytaj więcej
Spotkanie Noworoczne 2011

Spotkanie Noworoczne 2011

11 stycznia br. w I Liceum Ogólnokształcącym w Łasku odbyło się coroczne spotkanie noworoczne zorganizowane przez Starostę Łaskiego Cezarego Gabryjączyka i Przewodniczącego Rady Powiatu Łaskiego Andrzeja Banaszczyka. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządowych, służb mundurowych, świata polityki, biznesu, kultury, oświaty i organizacji społecznych.  Gościnną wizytę złożył Wiceambasador Republiki Białorusi w Polsce pan Wasilij Read More

12.01.2011
Czytaj więcej

Komunikat

W związku z potencjalnym zimowym zagrożeniem powodziowym i możliwym wzrostem stanów wód Starosta Łaski Cezary Gabryjączyk zwołał w dniu 30.12.2010 r. posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Podczas posiedzenia dokonano oceny stanu zagrożenia powodziowego na terenie Powiatu Łaskiego. Sytuacja meteorologiczna i hydrologiczna na terenie powiatu jest na bieżąco monitorowana. W chwili obecnej nie ma przekroczeń stanów Read More

30.12.2010
Czytaj więcej
Wyzdrowieć przez uśmiech

Wyzdrowieć przez uśmiech

Jak co roku przed świętami Bożego Narodzenia Starosta Łaski Cezary Gabryjączyk odwiedził najmłodszych pacjentów przebywających na oddziałach dziecięcych łaskiego szpitala, aby złożyć im życzenia świąteczne oraz rozdać pluszowe zabawki. Akcja „Wyzdrowieć przez uśmiech” wdrożona w 2007 roku ma na celu wywołanie uśmiechu na twarzach chorych dzieci, aby przez radość i uśmiech jak najszybciej wróciły do Read More

23.12.2010
Czytaj więcej
Zakończenie realizacji zadania pn. „Zakup i montaż pompy ciepła do ogrzania budynku Starostwa Powiatowego w Łasku przy ul. 9 Maja 33”

Zakończenie realizacji zadania pn. „Zakup i montaż pompy ciepła do ogrzania budynku Starostwa Powiatowego w Łasku przy ul. 9 Maja 33”

  W dniu 30 listopada 2010 r. Powiat Łaski zakończył zadanie pn. „Zakup i montaż pompy ciepła do ogrzania budynku Starostwa Powiatowego w Łasku przy ul. 9 Maja 33” realizowane z udziałem środków z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Koszt całkowity zadania  wyniósł  209 850,90 zł,  z czego kwotę 167 199,00 stanowi dotacja Read More

20.12.2010
Czytaj więcej
Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. Prof. Zbigniewa Religi zaprasza

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. Prof. Zbigniewa Religi zaprasza

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. Prof. Zbigniewa Religi zaprasza do wspólnej inicjatywy poświęconej dzieciom z chorobami kardiologicznymi i wsparciu budowy pierwszej polskiej sztucznej komory wspomagania serca dla dzieci. Zaprasza do niesienia przesłania przypominającego o nadziei i radości płynącej z dzielenia się z innymi poprzez zakup płyty cd „Cudowny Świat”, na której znalazło się kilkanaście utworów nagranych Read More

15.12.2010
Czytaj więcej

Wieczór poetycki w Łasku

19 listopada br. w Łaskim Domu Kultury uczniowie I LO w Łasku udzielający się w grupie teatralnej „Pospolite ruszenie”, recytowali wiersze podczas wieczoru poetyckiego Grupy Literackiej „Na progu” – Ludwiki Kopytowskiej i Michała Maciejaka. Promowane były trzy nowe tomiki poetyckie wymienionych poetów oraz opiekuna grupy Zdzisława Wegenko.  Twórczość Ludwiki Kopytowskiej i Michała Maciejaka została już Read More

24.11.2010
Czytaj więcej

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej II Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie II.10 Sieci ciepłownicze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013, ogłasza Konkurs dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej II Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie II.10 Sieci ciepłownicze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie wniosków o dofinansowanie Read More

19.11.2010
Czytaj więcej