Aktualności

Konsultacje projektu „Programu współpracy Powiatu Łaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011”

Zapraszamy organizacje pozarządowe do konsultacji projektu „Programu współpracy Powiatu Łaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011”. Program określa zasady, formy i zakres współpracy Powiatu Łaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz umożliwia powierzenie lub wspieranie zadań publicznych. Program będzie stanowić podstawę współpracy z organizacjami pozarządowymi i Read More

05.10.2010
Czytaj więcej
Wyjazdowe posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Łasku połączone z ćwiczeniem powiatowym służb ratowniczych

Wyjazdowe posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Łasku połączone z ćwiczeniem powiatowym służb ratowniczych

W dniu 29 września 2010 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Sędziejowicach odbyło się wyjazdowe posiedzenie PZZK, a następnie powiatowe ćwiczenie służb ratowniczych. W posiedzeniu, które prowadził Starosta Łaski Cezary Gabryjączyk uczestniczyli oprócz członków PZZK także zaproszeni goście       w osobach: przedstawiciel Wojewody Łódzkiego, Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Arkadiusz Makoski, Zastępca Dyrektora Read More

30.09.2010
Czytaj więcej

Nabór wniosków dla mikro- i małych przedsiębiorstw w ramach III Osi priorytetowej RPO WŁ

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy ogłosiło konkurs nr RPLD.03.06.00-1/10 dla Działania III.6 Rozwój mikro- i małych przedsiębiorstw w ramach III Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013. Na dofinansowanie mogą liczyć projekty polegające na bezpośrednich inwestycjach w mikroprzedsiębiorstwach i małych przedsiębiorstwach rozumiane jako projekty inwestycyjne. Przedsiębiorca może otrzymać maksymalnie 100 tys. dofinansowania Read More

27.09.2010
Czytaj więcej

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów dotyczących promocji produktów lokalnych i regionalnych w ramach III Osi priorytetowej RPO WŁ

21 września br. Centrum Obsługi Przedsiębiorcy ogłosiło konkurs nr RPLD.03.02.00-10/10 dla Działania III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw w ramach III Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013. Na dofinansowanie mogą liczyć projekty z zakresu marketingu i promocji „marek” lokalnych (regionalnych), które identyfikować będą produkty i usługi, na bazie których Read More

27.09.2010
Czytaj więcej

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów dotyczących współpracy ponadnarodowej w ramach działania 8.2. PO KL

Urząd Marszałkowski w Łodzi ogłasza konkurs zamknięty nr POKL/I/8.2.1/PN/10 na składanie wniosków o dofinansowanie wyodrębnionych projektów współpracy ponadnarodowej i projektów z komponentem ponadnarodowym zaplanowanym do realizacji na etapie opracowania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Działania 8.2 Transfer wiedzy Poddziałania 8.2.1 Read More

27.09.2010
Czytaj więcej

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 6.1 PO IG

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Wdrażająca Działanie 6.1 „Paszport do eksportu” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013 ogłasza III rundę aplikacyjną konkursu projektów w 2010 r. w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu”. Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć poprzez jego zarejestrowanie w Generatorze Wniosków dostępnym na stronie www.parp.gov.pl w terminie Read More

27.09.2010
Czytaj więcej

Projekt „Dobry uczeń – lepszy pracownik”

                                                                 Projekt „Dobry uczeń – lepszy pracownik” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt skierowany jest do uczniów: ·        wywodzących się przede wszystkim ze środowiska wiejskiego ·        będących Read More

21.09.2010
Czytaj więcej

71. rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę

W piątek, 17 września br. w 71. rocznicę napaści Związku Radzieckiego na Polskę na cmentarzu w Łasku odbyła się uroczystość upamiętniająca tamte wydarzenia.  Uroczystość rozpoczął Burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek wygłaszając okolicznościowe przemówienie, w którym przypomniał okoliczności napaści ZSRR na Polskę oraz jego skutki dla naszego kraju i rodaków. Po krótkiej modlitwie prowadzonej przez księdza kapelana Read More

20.09.2010
Czytaj więcej

III Wojewódzki Rajd Rowerowy „Na szlaku miejsc pamięci ofiar II wojny światowej”

W dniu 10.09.2010r Hufiec Pracy 5-15 w Zduńskiej Woli i Łódzka Wojewódzka  Komenda OHP zorganizowali już po raz trzeci Rajd Rowerowy pod hasłem „Na szlaku miejsc pamięci ofiar II wojny światowej”, pod honorowym patronatem Posła na Sejm RP Mieczysława Łuczaka  i Starosty Zduńskowolskiego Wojciecha Rychlika. W imprezie brało udział 150 uczestników w tym: z Hufca Read More

17.09.2010
Czytaj więcej

71. rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę

W dniu 17 września br. obchodzimy 71. rocznicę napaści Związku Radzieckiego na Polskę. Uroczystości rozpoczną się o godz. 13.00 na cmentarzu parafialnym w Łasku. Serdecznie zapraszamy mieszkańców do udziału w uroczystościach.

17.09.2010
Czytaj więcej