Aktualności

XXX sesja Rady Powiatu Łaskiego
XXX sesja Rady Powiatu Łaskiego

XXX sesja Rady Powiatu Łaskiego

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 Read More

09.10.2020
Czytaj więcej
Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW
Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW

Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW

Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi 12 lipca 2019 roku Powiat Łaski zakończył zadanie pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z wykonaniem instalacji klimatyzacji dla budynku Starostwa Powiatowego w Łasku przy ul. Narutowicza 17 w Łasku”. Na dachu urzędu zamontowano 48 paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 14,4 kWp. Nowa instalacja przyczyni się do zmniejszenia kosztów energii Read More

30.08.2019
Czytaj więcej
V Sesja Rady Powiatu Łaskiego
V Sesja Rady Powiatu Łaskiego

V Sesja Rady Powiatu Łaskiego

Na podstawie art. 15 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500 ) zwołuję V sesję Rady Powiatu Łaskiego w dniu 24 stycznia 2019 r. o godz. 1300 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Read More

22.01.2019
Czytaj więcej
IV Sesja Rady Powiatu Łaskiego
IV Sesja Rady Powiatu Łaskiego

IV Sesja Rady Powiatu Łaskiego

Na podstawie art. 15 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) zwołuję IV sesję Rady Powiatu Łaskiego w dniu 27 grudnia 2018 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku przy ul. Read More

21.12.2018
Czytaj więcej
XLVII sesja Rady Powiatu Łaskiego
XLVII sesja Rady Powiatu Łaskiego

XLVII sesja Rady Powiatu Łaskiego

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz § 16 i 17 ust. 1,2,3,5 i 6 Statutu Powiatu Łaskiego przyjętą Uchwałą Nr VI/39/03 Rady Powiatu w Łasku z dnia 25 kwietnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2014 Read More

22.01.2018
Czytaj więcej
Przerwy w dostawie energii. Utrudnienia w obsłudze interesantów
Przerwy w dostawie energii. Utrudnienia w obsłudze interesantów

Przerwy w dostawie energii. Utrudnienia w obsłudze interesantów

Zgodnie z informacją opublikowaną przez Polską Grupę Energetyczną w dniu 5 grudnia 2017 roku (wtorek) w godzinach 8:00-12:00 mogą wystąpić przerwy w dostawie energii elektrycznej do budynków Starostwa Powiatowego w Łasku na ulicy Południowej 1 i  ulicy 9 Maja. W związku z tym nastąpi brak dostępu do systemów teleinformatycznych, co może utrudniać  załatwianie spraw w Read More

21.11.2017
Czytaj więcej