Informacja w sprawie szpitala

14.06.2019
Informacja w sprawie szpitala

W dniu 4 czerwca 2019 r. spółka „Szpitale Powiatowe Sp. z o.o.” (tak obecnie nazywa się spółka, która dzierżawi Szpital w Łasku), złożyła propozycję przystąpienia do negocjacji mających na celu ustalenie warunków porozumienia o rozwiązaniu umowy dzierżawy.

W związku z propozycją spółki „Szpitale Powiatowe Sp. z o o.”, Powiat wystąpił o udzielenie informacji niezbędnych do ustalenia kondycji finansowej Szpitala oraz przyczyn wycofania się Spółki
z dalszego prowadzenia działalności leczniczej.

Zapewniamy, że obecna sytuacja nie zagraża realizacji świadczeń leczniczych ani nie jest i nie będzie miała negatywnego wpływu na sytuację  pacjentów i pracowników Szpitala.

print