Aktualności

Kamper Strefy RozwoYou zagości w Łasku.

Kamper Strefy RozwoYou zagości w Łasku.

Już w najbliższy poniedziałek 30 września 2019 roku przy Starostwie Powiatowym w Łasku pojawi się kamper Strefy RozwoYou 2. Zapraszamy wszystkich  mikro, małych oraz średnich przedsiębiorców z województwa łódzkiego. W projekcie można przeznaczyć do 9 240zł (z wkładem własnym) na jednego pracownika. Już dziś poznaj szczegóły projektu na www.strefarozwoju.lodz. Poniedziałek 30 września 2019 r. godz. Read More

27.09.2019
Czytaj więcej
XIV sesja Rady Powiatu Łaskiego

XIV sesja Rady Powiatu Łaskiego

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) zwołuję XIV sesję Rady Powiatu Łaskiego w dniu 30 września 2019 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku przy ul. Południowej 1.   Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. Read More

26.09.2019
Czytaj więcej
Odbiór końcowy drogi w miejscowości Piorunów

Odbiór końcowy drogi w miejscowości Piorunów

We wtorek 24 września 2019 roku Starosta Łaski Piotr Wołosz wraz z Członkiem Zarządu Powiatu Łaskiego Robertem Szczepaniakiem, Kierownikiem Powiatowego Zarządu Dróg Michałem Kołodziejczykiem oraz Inspektorem Wydziału Inwestycji Danielem Sałagackim dokonali odbioru końcowego drogi w miejscowości Piorunów (etap I i II). Ostatni etap inwestycji zostanie zakończony z końcem października tego roku.    

26.09.2019
Czytaj więcej
Powiat otrzymał dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych

Powiat otrzymał dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych

W dniu 24 września br. w Starostwie Powiatowym w Łasku zostały podpisane umowy na zadania gminne oraz powiatowe, dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych. Powiat Łaski otrzymał 80% dofinansowanie na przebudowę dróg powiatowych: ul. Sportowej oraz Ogrodowej w Kolumnie. Wartość projektów to 5.729.236,00 zł z czego 4.583.388,00 zł to dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Serdeczne podziękowania Read More

24.09.2019
Czytaj więcej
„Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji”

„Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji”

    Zakład Ubezpieczeń Społecznych  II Oddział w Łodzi wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku zaprasza do skorzystania z bezpłatnego szkolenia  na temat:   „Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji”   Podczas szkolenia omówione zostaną następujące zagadnienia: – warunki nabywania prawa do świadczenia, – komu będzie przysługiwało świadczenie uzupełniające, – jaki Read More

23.09.2019
Czytaj więcej
Informujemy, że dnia 25 września 2019 r. Powiatowy Rzecznik Konsumentów, Pani Izabela Gabrysiak będzie przyjmowała Interesantów w godzinach 7:30 – 12:00.

Informujemy, że dnia 25 września 2019 r. Powiatowy Rzecznik Konsumentów, Pani Izabela Gabrysiak będzie przyjmowała Interesantów w godzinach 7:30 – 12:00.

20.09.2019
Czytaj więcej
Uroczyste otwarcie ronda.

Uroczyste otwarcie ronda.

W piątek 20 września br. nastąpiło oficjalne otwarcie ronda oraz ulic 9-go Maja i Południowej. W uroczystym przecięciu wstęgi wzięli udział: Starosta Łaski Piotr Wołosz, Przewodniczący Rady Powiatu Łaskiego Krzysztof Nowakowski, Członkowie Zarządu Powiatu Łaskiego Barbara Potasiak i Robert Szczepaniak, Skarbnik Powiatu Łaskiego Dorota Cieślak, Radny Rady Powiatu Łaskiego Florian Podębski, Naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Read More

20.09.2019
Czytaj więcej
Konsultacje „Programu współpracy Powiatu Łaskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2020”

Konsultacje „Programu współpracy Powiatu Łaskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2020”

Zarząd Powiatu Łaskiego kieruje do konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projekt „Programu współpracy Powiatu Łaskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2020”, zwany dalej Programem. Program określa zasady, formy i zakres współpracy Powiatu Łaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz umożliwia powierzenie lub wspieranie zadań Read More

19.09.2019
Czytaj więcej
Podpisano umowę na przebudowę ulicy Ogrodowej.

Podpisano umowę na przebudowę ulicy Ogrodowej.

Starosta Łaski Piotr Wołosz, Członek Zarządu Powiatu Łaskiego Robert Szczepaniak oraz Skarbnik Powiatu Łaskiego Dorota Cieślak podpisali w dniu dzisiejszym umowę na przebudowę ulicy Ogrodowej w Kolumnie. Projekt zakłada przebudowę ulicy Ogrodowej wraz z budową odwodnienia i przebudową skrzyżowania. Koszt inwestycji to 1.021.201,67 zł, który jest współfinansowany z Funduszu Dróg Samorządowych.  Przetarg na wykonanie zadania Read More

17.09.2019
Czytaj więcej
XIII sesja Rady Powiatu Łaskiego

XIII sesja Rady Powiatu Łaskiego

 Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) zwołuję XIII sesję Rady Powiatu Łaskiego w dniu 18 września 2019 r. o godz. 800 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku przy ul. Południowej 1.     Porządek obrad:   Otwarcie Read More

16.09.2019
Czytaj więcej