Aktualności

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

W dniu 15 lipca 2010 r. Starosta Łaski zwołał posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami i rosnącym zagrożeniem pożarowym. W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, Policji, Nadleśnictwa, Powiatowego Inspektoratu Weterynaryjnego, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Powiatowego Zarządu Dróg oraz Starostwa Powiatowego. Uczestnicy posiedzenia przedstawili aktualny stan zagrożenia pożarowego, Read More

15.07.2010
Czytaj więcej
Pomoc dla powodzian

Pomoc dla powodzian

Do Starostwa Powiatowego w Łasku wpłynęły prośby o pomoc dla poszkodowanych w powodzi mieszkańców Gminy Słubice. Szczegółowych informacji udziela Pan Tadeusz Szymańczak, e-mail: szymanczak@kukurydza.home.pl Burmistrz Miasta i Gminy Staszów zwrócił się z prośbą o udzielenie pomocy poszkodowanym w powodzi mieszkańcom Gminy Łubnice.

14.07.2010
Czytaj więcej
Konwent Starostów Województwa Łódzkiego

Konwent Starostów Województwa Łódzkiego

Zebrani na Konwencie Starostowie na początku spotkania mieli możliwość obejrzenia filmu o powiecie łaskim, jego walorach gospodarczych, kulturowych i turystycznych. Następnie wysłuchali dwóch wykładów: „Turystyka przyjazdowa do regionu łódzkiego” Pana Bogusława Szuberta oraz „Audyt wewnętrzny wg znowelizowanej ustawy o finansach publicznych” Pana Marcina Szymanika. W części programowej poruszone zostały sprawy dotyczące oświaty, ze szczególnym uwzględnieniem Read More

22.06.2010
Czytaj więcej
Spotkanie informacyjno-promocyjne dotyczące PO Kapitał Ludzki

Spotkanie informacyjno-promocyjne dotyczące PO Kapitał Ludzki

01.06.2010
Czytaj więcej