Aktualności

Sprawozdanie z działalności za I kwartał 2013

Sprawozdanie z działalności za I kwartał 2013

Na XXXI sesji Rady Powiatu Łaskiego, w dniu 24 kwietnia 2013 r., Centrum Dializa Sp. z o.o. – Szpital w Łasku, przedstawiła kwartalne sprawozdanie z działalności medycznej za I kwartał 2013 r. Sprawozdanie zawierało m.in.: wykaz pacjentów hospitalizowanych w danym okresie sprawozdawczym, analizę wykorzystania łóżek szpitalnych, wykonanie umów zawartych z Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Read More

17.07.2013
Czytaj więcej

Wezwanie Zarządu Powiatu Łaskiego

Pobierz dokument: Zarząd Powiatu Łaskiego wzywa do przestrzegania określonych umową dzierżawy obowiązków.

25.10.2012
Czytaj więcej

Informacja i oświadczenie Dyrektora Kamila Rudawca

Informacja i oświadczenie Dyrektora Kamila Rudawca dotycząca pracowników i szkoleń, która została  przedstawiona na sesji Rady Powiatu Łaskiego w dniu 27 września 2012 r. Informacja: Liczba pracowników na dzień 2012-07-01                  – 432 Liczba pracowników na dzień 2012-09-27                  – 404 Za porozumieniem stron rozwiązano umowy o pracę z  -27 osobami w tym: Porozumienie stron – program Read More

28.09.2012
Czytaj więcej

Odpowiedź Centrum Dializa na stanowisko Rady Powiatu Łaskiego podjęte na sesji w dniu 30 sierpnia 2012 roku

28.09.2012
Czytaj więcej

Prośba Zarządu Powiatu Łaskiego o udzielenie informacji o realizacji umowy z Centrum Dializa

28.09.2012
Czytaj więcej

Stanowisko Rady Powiatu Łaskiego podjęte na sesji w dniu 30 sierpnia 2012 roku

27.09.2012
Czytaj więcej

Oddelegowanie pracowników szpitala

W rozmowie z Panem Jackiem Nowakowskim, Prezesem Centrum Dializa S.A. zostało ustalone, że niektóre osoby będące dotychczas zatrudnione w szpitalu w Łasku zostały oddelegowane na okres 3 miesięcy do pracy w innych oddziałach stacji dializowania Centrum Dializa S.A. Osoby te otrzymają dofinansowanie na koszty przejazdu do miejsca pracy, gdzie zostały oddelegowane. Ponadto będą one pracować w Read More

25.09.2012
Czytaj więcej