Aktualności

Spotkanie informacyjne pt. „Fundusze zwrotne dla przedsiębiorców – nowa forma wsparcia”

Spotkanie informacyjne pt. „Fundusze zwrotne dla przedsiębiorców – nowa forma wsparcia”

Spotkanie informacyjne pt. „Fundusze zwrotne dla przedsiębiorców – nowa forma wsparcia” Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w województwie łódzkim będący częścią ogólnopolskiej Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym pt. „Fundusze zwrotne dla przedsiębiorców – nowa forma wsparcia”. Spotkanie poprowadzą eksperci z Regionalnego Punktu Konsultacyjnego Krajowego Systemu Usług, którzy przekażą informacje Read More

04.09.2012
Czytaj więcej
Spotkanie informacyjne pt. „Zakładanie działalności gospodarczej oraz tworzenie nowych miejsc pracy poprzez zaangażowanie funduszy zwrotnych”

Spotkanie informacyjne pt. „Zakładanie działalności gospodarczej oraz tworzenie nowych miejsc pracy poprzez zaangażowanie funduszy zwrotnych”

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w województwie łódzkim będący częścią ogólnopolskiej Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym pt. „Zakładanie działalności gospodarczej oraz tworzenie nowych miejsc pracy poprzez zaangażowanie funduszy zwrotnych”.  Spotkanie poprowadzą eksperci z Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz Regionalnego Punktu Konsultacyjnego Krajowego Systemu Usług. Projekt jest skierowany do mieszkańców województwa Read More

04.09.2012
Czytaj więcej
Rusza konkurs nr POKL/II/8.2.1/12

Rusza konkurs nr POKL/II/8.2.1/12

Urząd Marszałkowski w Łodzi ogłasza reedycję konkursu nr POKL/I/8.2.1/12, który będzie ogłoszony pod numerem POKL/II/8.2.1/12 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działania 8.2 Transfer wiedzy Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw, obejmujący szkolenia i/lub doradztwo dla pracowników przedsiębiorstw prowadzone Read More

24.07.2012
Czytaj więcej
Objazdowy Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łasku

Objazdowy Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łasku

Objazdowy Punkt Informacyjny Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Podregionu Zachodniego, funkcjonujący w Urzędzie Miasta Sieradza, rozpoczyna działania pn. „Objazdowy Punkt Informacyjny”. Celem akcji jest ułatwienie mieszkańcom województwa łódzkiego dostępu do informacji i wiedzy dotyczącej możliwości wsparcia różnych inicjatyw i przedsięwzięć z funduszy Unii Europejskiej. Konsultanci Punktu Informacyjnego w ramach prowadzonych działań, odwiedzą wszystkie powiaty Podregionu Read More

22.06.2012
Czytaj więcej
Nabór wniosków w ramach Mechanizmu Finansowego EOG – Program: Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego.

Nabór wniosków w ramach Mechanizmu Finansowego EOG – Program: Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego.

Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi przypomina, iż niebawem rozpocznie się nabór w ramach Mechanizmu Finansowego EOG Program: Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego. Operatorem programu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.   Informacje wraz z dokumentacją konkursową będą dostępne się na stronie: http://www.eog.gov.pl/EOG_2009_2014/program_rwk/Strony/program_roznorodnosc_w_kulturze.aspx TYTUŁ PROGRAMU: Promowanie różnorodności kulturowej Read More

08.06.2012
Czytaj więcej
Konkurs na nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw Oś Priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość RPO Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013

Konkurs na nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw Oś Priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość RPO Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy z siedzibą w Łodzi jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia ogłasza konkurs nr nr RPLD.03.02.00-17/12 na nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw Oś Priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi Read More

28.05.2012
Czytaj więcej
Konkurs na nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania III.1 Wsparcie jednostek B+R Oś Priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość RPO Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013

Konkurs na nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania III.1 Wsparcie jednostek B+R Oś Priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość RPO Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy z siedzibą w Łodzi jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia ogłasza konkurs nr RPLD.03.01.00-1/12 na nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania III.1 Wsparcie jednostek B+R Oś Priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 3 493 270 Read More

28.05.2012
Czytaj więcej
Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr POKL/I/9.6.2/12

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr POKL/I/9.6.2/12

Departament ds. PO Kapitał Ludzki Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi zaprasza potencjalnych projektodawców do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczący konkursu ogłoszonego 15 maja br. w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.6 Upowszechnianie uczenia się dorosłych, Poddziałanie 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych. Spotkanie odbędzie się Read More

28.05.2012
Czytaj więcej
Konsultacje dotyczące konkursu na projekty współpracy ponadnarodowej w ramach Priorytetu IX PO KL

Konsultacje dotyczące konkursu na projekty współpracy ponadnarodowej w ramach Priorytetu IX PO KL

Urząd Marszałkowski w Łodzi zaprasza na konsultacje dotyczące konkursu na projekty współpracy ponadnarodowej w ramach Priorytetu IX PO KL 5 czerwca w godz. 9.00-15.00 zapraszamy wszystkich zainteresowanych konkursem na projekty współpracy ponadnarodowej w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w Punkcie Informacyjnym PO KL w Łodzi przy ul. Roosevelta 15 w ramach Read More

28.05.2012
Czytaj więcej
Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu VIII i Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu VIII i Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Urząd Marszałkowski w Łodzi przypomina o trwających konkursach na dofinansowanie realizacji projektów w ramach Priorytetu VIII i IX PO KL:   Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki:       Do 1 czerwca br. trwa konkurs (nr POKL/I/8.1.1/PN/12) na wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej i projekty z komponentem ponadnarodowym w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Dofinansowanie mogą otrzymać projekty Read More

28.05.2012
Czytaj więcej