Aktualności

Spotkanie informacyjne pt. „Zakładanie działalności gospodarczej oraz tworzenie nowych miejsc pracy poprzez zaangażowanie funduszy zwrotnych”

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w województwie łódzkim będący częścią ogólnopolskiej Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym pt. „Zakładanie działalności gospodarczej oraz tworzenie nowych miejsc pracy poprzez zaangażowanie funduszy zwrotnych”.  Spotkanie poprowadzą eksperci z Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz Regionalnego Punktu Konsultacyjnego Krajowego Systemu Usług. Projekt jest skierowany do mieszkańców województwa Read More

04.09.2012
Czytaj więcej

Rusza konkurs nr POKL/II/8.2.1/12

Urząd Marszałkowski w Łodzi ogłasza reedycję konkursu nr POKL/I/8.2.1/12, który będzie ogłoszony pod numerem POKL/II/8.2.1/12 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działania 8.2 Transfer wiedzy Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw, obejmujący szkolenia i/lub doradztwo dla pracowników przedsiębiorstw prowadzone Read More

24.07.2012
Czytaj więcej

Objazdowy Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łasku

Objazdowy Punkt Informacyjny Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Podregionu Zachodniego, funkcjonujący w Urzędzie Miasta Sieradza, rozpoczyna działania pn. „Objazdowy Punkt Informacyjny”. Celem akcji jest ułatwienie mieszkańcom województwa łódzkiego dostępu do informacji i wiedzy dotyczącej możliwości wsparcia różnych inicjatyw i przedsięwzięć z funduszy Unii Europejskiej. Konsultanci Punktu Informacyjnego w ramach prowadzonych działań, odwiedzą wszystkie powiaty Podregionu Read More

22.06.2012
Czytaj więcej

Nabór wniosków w ramach Mechanizmu Finansowego EOG – Program: Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego.

Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi przypomina, iż niebawem rozpocznie się nabór w ramach Mechanizmu Finansowego EOG Program: Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego. Operatorem programu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.   Informacje wraz z dokumentacją konkursową będą dostępne się na stronie: http://www.eog.gov.pl/EOG_2009_2014/program_rwk/Strony/program_roznorodnosc_w_kulturze.aspx TYTUŁ PROGRAMU: Promowanie różnorodności kulturowej Read More

08.06.2012
Czytaj więcej

Konkurs na nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw Oś Priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość RPO Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy z siedzibą w Łodzi jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia ogłasza konkurs nr nr RPLD.03.02.00-17/12 na nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw Oś Priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi Read More

28.05.2012
Czytaj więcej

Konkurs na nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania III.1 Wsparcie jednostek B+R Oś Priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość RPO Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy z siedzibą w Łodzi jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia ogłasza konkurs nr RPLD.03.01.00-1/12 na nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania III.1 Wsparcie jednostek B+R Oś Priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 3 493 270 Read More

28.05.2012
Czytaj więcej

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr POKL/I/9.6.2/12

Departament ds. PO Kapitał Ludzki Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi zaprasza potencjalnych projektodawców do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczący konkursu ogłoszonego 15 maja br. w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.6 Upowszechnianie uczenia się dorosłych, Poddziałanie 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych. Spotkanie odbędzie się Read More

28.05.2012
Czytaj więcej

Konsultacje dotyczące konkursu na projekty współpracy ponadnarodowej w ramach Priorytetu IX PO KL

Urząd Marszałkowski w Łodzi zaprasza na konsultacje dotyczące konkursu na projekty współpracy ponadnarodowej w ramach Priorytetu IX PO KL 5 czerwca w godz. 9.00-15.00 zapraszamy wszystkich zainteresowanych konkursem na projekty współpracy ponadnarodowej w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w Punkcie Informacyjnym PO KL w Łodzi przy ul. Roosevelta 15 w ramach Read More

28.05.2012
Czytaj więcej

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu VIII i Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Urząd Marszałkowski w Łodzi przypomina o trwających konkursach na dofinansowanie realizacji projektów w ramach Priorytetu VIII i IX PO KL:   Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki:       Do 1 czerwca br. trwa konkurs (nr POKL/I/8.1.1/PN/12) na wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej i projekty z komponentem ponadnarodowym w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Dofinansowanie mogą otrzymać projekty Read More

28.05.2012
Czytaj więcej

Zakończenie realizacji projektu

Wraz z końcem roku szkolnego 2010/2011 zakończono realizację projektu pn. Dobry uczeń – lepszy pracownik”. Prezentacja dobry uczeń

07.11.2011
Czytaj więcej