Aktualności

Warsztaty cateringowe

Warsztaty cateringowe

Przez żołądek do… wiedzy Zupa krem z dzika, wołowina po burgundzku, sandacz i kruszon, to tylko niektóre potrawy, które mieli okazję przygotować i skosztować uczniowie Zespołu Szkół Ogrodniczych w Ostrowie, uczestnicy projektu „Dobry uczeń – lepszy pracownik”, współfinansowanego z środków EFS.   WARSZTATY CATERINGOWE Piętnastoosobowa grupa dziewcząt i chłopców, uczestników warsztatów cateringowych , pod okiem nauczycielki Read More

02.06.2011
Czytaj więcej
Kwiatowe dzieła sztuki młodych florystów z ZSO w Ostrowie
Kwiatowe dzieła sztuki młodych florystów z ZSO w Ostrowie

Kwiatowe dzieła sztuki młodych florystów z ZSO w Ostrowie

Niezwykłe cuda z kwiatów tworzą młodzi odkrywcy sztuki florystycznej, uczniowie Zespołu Szkół Ogrodniczych w Ostrowie. 15 uczestników kursu bukieciarstwa zorganizowanego w ramach projektu „DOBRY UCZEŃ – LEPSZY PRACOWNIK” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod okiem trenera, pani Moniki Borowskiej z Akademii Zdrowia w Łodzi uczy się układania kompozycji kwiatowych, dekorowania Read More

06.05.2011
Czytaj więcej
Jesteśmy na półmetku

Jesteśmy na półmetku

Od września 2010 ZSO w Ostrowie realizuje projekt „ Dobry uczeń- lepszy pracownik” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. Dla zespołu projektowego i dla uczestników – uczniów technikum, to swego rodzaju próba generalna. Po raz pierwszy stoimy przed wyzwaniem – inwestycja w człowieka, kapitał w ludzi. Prowadzimy zajęcia, organizujemy transport, planujemy wydatki, rozliczamy Read More

18.01.2011
Czytaj więcej
Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej II Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie II.10 Sieci ciepłownicze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej II Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie II.10 Sieci ciepłownicze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013, ogłasza Konkurs dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej II Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie II.10 Sieci ciepłownicze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie wniosków o dofinansowanie Read More

19.11.2010
Czytaj więcej
Rozpoczęły się zajęcia w ramach Projektu

Rozpoczęły się zajęcia w ramach Projektu

Zakończyła się rekrutacja uczestników do Projektu. Rozpoczęły się zajęcia w ramach Projektu. Zorganizowano prelekcję dla wszystkich uczestników projektu na temat równości szans i poszanowania życia społecznego. Zajęcia poprowadził p. Karol Owczarek, pracownik Regionalnego Ośrodka Europejskich Funduszy Społecznych w Sieradzu. Po przerwie kawowej cała 50 – tka beneficjentów wzięła udział w warsztatach „Ekoedukacja” prowadzonych przez p. Read More

10.11.2010
Czytaj więcej
Podpisanie Umowy o dofinansowanie projektu

Podpisanie Umowy o dofinansowanie projektu

Umowa o dofinansowanie Projektu "Dobry uczeń – lepszy pracownik" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego została zawarta 25 sierpnia 2010 r. w Łodzi pomiędzy Województwem Łódzkim a Powiatem Łaskim.

10.11.2010
Czytaj więcej
Nabór wniosków dla mikro- i małych przedsiębiorstw w ramach III Osi priorytetowej RPO WŁ

Nabór wniosków dla mikro- i małych przedsiębiorstw w ramach III Osi priorytetowej RPO WŁ

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy ogłosiło konkurs nr RPLD.03.06.00-1/10 dla Działania III.6 Rozwój mikro- i małych przedsiębiorstw w ramach III Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013. Na dofinansowanie mogą liczyć projekty polegające na bezpośrednich inwestycjach w mikroprzedsiębiorstwach i małych przedsiębiorstwach rozumiane jako projekty inwestycyjne. Przedsiębiorca może otrzymać maksymalnie 100 tys. dofinansowania Read More

27.09.2010
Czytaj więcej
Nabór wniosków o dofinansowanie projektów dotyczących promocji produktów lokalnych i regionalnych w ramach III Osi priorytetowej RPO WŁ

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów dotyczących promocji produktów lokalnych i regionalnych w ramach III Osi priorytetowej RPO WŁ

21 września br. Centrum Obsługi Przedsiębiorcy ogłosiło konkurs nr RPLD.03.02.00-10/10 dla Działania III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw w ramach III Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013. Na dofinansowanie mogą liczyć projekty z zakresu marketingu i promocji „marek” lokalnych (regionalnych), które identyfikować będą produkty i usługi, na bazie których Read More

27.09.2010
Czytaj więcej
Nabór wniosków o dofinansowanie projektów dotyczących współpracy ponadnarodowej w ramach działania 8.2. PO KL

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów dotyczących współpracy ponadnarodowej w ramach działania 8.2. PO KL

Urząd Marszałkowski w Łodzi ogłasza konkurs zamknięty nr POKL/I/8.2.1/PN/10 na składanie wniosków o dofinansowanie wyodrębnionych projektów współpracy ponadnarodowej i projektów z komponentem ponadnarodowym zaplanowanym do realizacji na etapie opracowania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Działania 8.2 Transfer wiedzy Poddziałania 8.2.1 Read More

27.09.2010
Czytaj więcej