Aktualności

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 6.1 PO IG

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 6.1 PO IG

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Wdrażająca Działanie 6.1 „Paszport do eksportu” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013 ogłasza III rundę aplikacyjną konkursu projektów w 2010 r. w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu”. Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć poprzez jego zarejestrowanie w Generatorze Wniosków dostępnym na stronie www.parp.gov.pl w terminie Read More

27.09.2010
Czytaj więcej