Miejscowość Kolonia Sędziejowice (kompleks 24)

12.08.2015
Miejscowość Kolonia Sędziejowice (kompleks 24)

Lokalizacja :

Miejscowość Kolonia Sędziejowice

Liczba działek:

14

Działki:

nr   24/11   o  pow.  0,1034 ha

nr   24/12   o  pow.  0,0960 ha

nr   24/13   o  pow.  0,0960 ha

nr   24/14   o  pow.  0,0960 ha

nr   24/15   o  pow.  0,0960 ha

nr   24/16   o  pow.  0,0960 ha

nr   24/17   o  pow.  0,1070 ha

nr   24/19   o  pow.  0,1026 ha

nr   24/20   o  pow.  0,0960 ha

nr   24/21   o  pow.  0,0960 ha

nr   24/22   o  pow.  0,0960 ha

nr   24/23   o  pow.  0,0960 ha

nr   24/24   o  pow.  0,0960 ha

nr   24/25   o  pow.  0,1061 ha

Media:

prąd, woda

Przeznaczenie:

teren ten jest oznaczony symbolem 3MN5 i 5MN5 dla którego plan przewiduje przeznaczenie podstawowe jako niską zabudowę o funkcji mieszkaniowej z dopuszczeniem usług wbudowanych w bryłę budynku i uciążliwości zamykającej się w granicach władania.

Załącznik: Mapa-podziału

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Nr VII/79/03 z dnia 12.09.2003 r. teren ten jest oznaczony symbolem 3MN5 i 5MN5 dla którego plan przewiduje przeznaczenie podstawowe jako niską zabudowę o funkcji mieszkaniowej z dopuszczeniem usług wbudowanych w bryłę budynku i uciążliwości zamykającej się w granicach władania.

print