Ogłoszono przetarg na remont drogi w miejscowości Piorunów – etap III

31.07.2019

Przetarg na remont drogi nr 4910E Lichawa – Przyrownica – Kwiatkowice w miejscowości Piorunów – etap III.

Ogłoszono przetarg na remont drogi w miejscowości Piorunów – etap III

W dniu wczorajszym, tj. 30 lipca br. ogłoszono przetarg na remont drogi nr 4910E Lichawa – Przyrownica – Kwiatkowice w miejscowości Piorunów – etap III.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych.

Więcej szczegółów pod LINKIEM

print