Postępowania administracyjne w sprawie przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów

25.07.2014
Postępowania administracyjne w sprawie przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów
Łask, dn. 24.07.2014 r.

STAROSTA ŁASKI

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61, art. 62 i art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267) i art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1246)

Starosta Łaski zawiadamia o wszczęciu z urzędu w dniu 24.07.2014 r. postępowania administracyjnego w sprawie przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów zmienionych użytków gruntowych w obrębie Dąbrowa gmina Buczek.

Niniejsze postępowanie zostało wszczęte z urzędu w związku z modernizacją ewidencji gruntów i budynków.
Czynności klasyfikacyjne gruntów zostaną przeprowadzone dnia 04.08.2014 r. o godzinie 13.00
Czynności klasyfikacji gruntów zostaną poprzedzone spotkaniem informacyjnym u sołtysa wsi.

Prace dotyczące ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów zmienionych użytków oraz opracowania dokumentacji wykonuje upoważniony klasyfikator gruntów Jerzy Kustrzyński tel. 691 866 158.

Wyłożenie do wglądu projektu ustalenia klasyfikacji nastąpi w dniach 01.09.2014 r. – 19.09.2014 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Narutowicza 17, w Wydziale Geodezji i Kartografii, I piętro, pok. 3.

Zastrzeżenia do projektu ustalenia klasyfikacji mogą być zgłaszane w okresie jego wyłożenia, a jego rozpatrzenie odbędzie się po wyłożeniu.

Niestawiennictwo któregokolwiek z właścicieli nie wstrzymuje trybu przeprowadzenia klasyfikacji.

Łask, dn.24.07.2014 r.

STAROSTA ŁASKI

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61, art. 62 i art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267) i art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1246)

Starosta Łaski zawiadamia o wszczęciu z urzędu w dniu 24.07.2014 r. postępowania administracyjnego w sprawie przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów zmienionych użytków gruntowych na części (3 obrębów) gminy Łask.

Niniejsze postępowanie zostało wszczęte z urzędu w związku z modernizacją ewidencji gruntów i budynków.

W związku z powyższym informujemy, że czynności klasyfikacyjne gruntów zostaną przeprowadzone w dniach:
Nr obrębu Nazwa obrębu Miejsce spotkania informacyjnego Data spotkania informacyjnego Godzina Data czynności klasyfikacyjnych
29 Wrzeszczewice Wrzeszczewice – dom sołtysa 04.08.2014 r. 1000 05.08.2014 r.
30 Wrzeszczewice Nowe Wrzeszczewice Nowe – dom sołtysa 04.08.2014 r. 1100 05.08.2014 r.
31 Wrzeszczewice Skrejnia Wrzeszczewice Nowe – dom sołtysa 04.08.2014 r. 1100 05.08.2014 r.

Czynności klasyfikacji gruntów zostaną poprzedzone spotkaniem informacyjnym ww. lokalu.
Prace dotyczące ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów zmienionych użytków oraz opracowania dokumentacji wykonuje upoważniony klasyfikator gruntów Jerzy Kustrzyński tel. 691 866 158.

Wyłożenie do wglądu projektu ustalenia klasyfikacji nastąpi w dniach 01.09.2014 r. – 19.09.2014 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Narutowicza 17, w Wydziale Geodezji i Kartografii, I piętro, pok. 3.

Zastrzeżenia do projektu ustalenia klasyfikacji mogą być zgłaszane w okresie jego wyłożenia, a jego rozpatrzenie odbędzie się po wyłożeniu.

Niestawiennictwo któregokolwiek z właścicieli nie wstrzymuje trybu przeprowadzenia klasyfikacji.
 

print