Aktualności

SZKOŁA NA CZASIE – unowocześnienie edukacji w I Liceum Ogólnokształcącym w Łasku

Krótki opis projektu „SZKOŁA NA CZASIE – unowocześnienie edukacji w I Liceum Ogólnokształcącym w Łasku” jest projektem wdrażanym w okresie XI.2018 r.–XII.2019 r. dedykowanym I Liceum Ogólnokształcącemu im. T. Kościuszki, na terenie Powiatu Łaskiego, którego celem głównym jest wzrost jakości procesów kształcenia poprzez rozszerzenie i unowocześnienie oferty edukacyjnej oraz zaplecza technicznego , dzięki wdrożeniu kompleksowych Read More

19.02.2019
Czytaj więcej

Rozbudowa e- Administracji w Powiecie Łaskim

Projekt nr RPLD.07.01.02-10-0006/16 jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ( Działanie VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Poddziałanie VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne ) Koszt całkowity projektu: 2 152 500,00 zł Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 85% 1 487 500,00 zł Wkład własny  – 15% 262 500,00 Read More

25.05.2018
Czytaj więcej

Dobry Uczeń – Lepszy Pracownik

  Projekt skierowany jest do uczniów: ·        wywodzących się przede wszystkim ze środowiska wiejskiego ·        będących w trudnej sytuacji materialnej ·        tych, którzy chcą rozwijać swoją wiedzę i umiejętności W ramach projektu oferujemy: ·        zajęcia wyrównawcze z przedmiotów:  język polski, matematyka, język angielski ·        zajęcia rozwijające: warsztaty cateringowe, kurs bukieciarstwa, warsztaty z ekologii, zajęcia z przedsiębiorczości Read More

02.01.2016
Czytaj więcej

„e-dukacja@ w ZSP nr 1 w Łasku

Projekt: „e-dukacja@ w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łasku – kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego” Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Poddziałanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Projekt skierowany jest do szesnastu nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr1 w Łasku. Celem projektu jest: zwiększenie kwalifikacji czternastu nauczycielek Read More

02.04.2014
Czytaj więcej

Wyznaczenie miejskiego obszaru funkcjonalnego o charakterze transportowo-przemysłowym

Wyznaczenie miejskiego obszaru funkcjonalnego o charakterze transportowo-przemysłowym na terenie Powiatu Zduńskowolskiego i Powiatu Łaskiego wokół węzła drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola Karsznice oraz magistrali kolejowej Śląsk – Porty Broszura informacyjna. Projekt, w którym uczestniczy 5 samorządów: Powiat Zduńskowolski, będący liderem projektu, Powiat Łaski, Miasto Zduńska Wola, Gmina Zduńska Wola i Gmina Sędziejowice, otwiera perspektywę rozwoju Read More

02.10.2013
Czytaj więcej

Projekt „Północ – Południe”

Projekt kluczowy „Poprawa dostępności komunikacyjnej województwa łódzkiego poprzez przebudowę infrastruktury transportowej Północ-Południe w powiecie zduńskowolskim i łaskim" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013   Prezentacja projektu Ogólna charakterystyka projektu   Porozumienie w sprawie przygotowania i realizacji projektu zawarto 2 lipca 2007 r. Umowę Partnerstwa w sprawie realizacji projektu zawarto Read More

02.07.2010
Czytaj więcej

Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego

Projekt „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego     Powiat Łaski rozpoczął realizację projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt.: „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego – Powiat Łaski”   Projekt jest częścią składową przedsięwzięcia realizowanego przez Urząd Marszałkowski Read More

01.07.2010
Czytaj więcej

Budowa e-Administracji w Powiecie Łaskim

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego   W dniu 29 stycznia 2010 r. pomiędzy Województwem Łódzkim a Powiatem Łaskim, podpisany został aneks do umowy nr UDA-RPLD.04.02.00-00-003/09-00 z dnia 22 lipca 2009 roku   o dofinansowanie projektu pn. „Budowa e-Administracji w Powiecie Łaskim" w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013, będący następstwem zakończenia Read More

01.07.2010
Czytaj więcej