Święto Wojska Polskiego połączone z piknikiem wojskowym

21.08.2019
Święto Wojska Polskiego połączone z piknikiem wojskowym

Jak każdego roku 15 sierpnia na placu 11 Listopada odbyły się obchody Święta Wojska Polskiego, które zostały połączone z piknikiem wojskowym pn. „Wierni Polsce”. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Święta odprawioną przez ks. kapelana Marka Bolanowskiego w Kościele Św. Ducha w Łasku. Udział w nabożeństwie wzięli przedstawiciele 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego, parlamentarzyści, władze samorządowe, kombatanci, Łaskie Bractwo Strzelców Kurkowych oraz mieszkańcy naszego miasta.

Po nabożeństwie nastąpił przemarsz na plac 11 Listopada, gdzie ppłk. Krzysztof Gajos złożył meldunek Zastępcy Dowódcy 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego ppłk. Krzysztofowi Bień. Następnie odegrano hymn państwowy i wciągnięto flagę narodową na maszt.

Następnie ppłk. Krzysztof Bień zgodnie z rozporządzaniem Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka wręczył żołnierzom medale, awanse oraz nominacje.

Głos zabrali przybyli na tę uroczystość goście: Posłowie na Sejm RP Tadeusz Woźniak i Marek Matuszewski, którzy w swoich przemówieniach podziękowali żołnierzom za ich służbę i poświęcenie. Obecni na uroczystościach byli również Senator RP Maciej Łuczak, Burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek, Wicestarosta Łaski Teresa Wesołowska, Przewodniczący Rady Powiatu Łaskiego Krzysztof Nowakowski, Członek Zarządu Powiatu Łaskiego Robert Szczepaniak oraz radni Rady Miejskiej w Łasku: Aleksandra Kolasa, Przemysław Urban, Rafał Szymczyk, Justyna Kmiecik – Pasternak oraz Stanisław Kołodziejski.

Po przemówieniach okolicznościowych odczytano apel pamięci, oddano salwę honorową, a przybyłe delegacje złożyły kwiaty pod Pomnikiem Niepodległości. Na zakończenie głównych uroczystości odbyła się uroczysta defilada, która przemaszerowała wokół placu 11 Listopada. Zaraz po niej dla wszystkich zgromadzonych na rynku mieszkańców, wystąpiła orkiestra wojskowa z Siedlec.

Na placu od godziny 15:00 odbywały się również występy zespołów artystycznych, można było spróbować żołnierskiej grochówki oraz obejrzeć wystawy statyczne.  

print