I Liceum Ogólnokształcące im Tadeusza Kościuszki w Łasku

18.03.2015
I Liceum Ogólnokształcące im Tadeusza Kościuszki w Łasku

Szkoła łącząca dobre tradycje z nowoczesnością, czego efektem jest utrzymywanie się w gronie 500 najlepszych liceów w Polsce (wg rankingu „Perspektyw”). Absolwenci osiągają wysokie wyniki na egzaminie maturalnym i studiują na wyższych uczelniach w całej Polsce. Niebawem szkoła będzie świętować stulecie, wiekowa jubilatka zachowuje wigor – placówka jest dobrze wyposażona w nowoczesne pomoce (pracownia językowa, 7 tablic interaktywnych, dygestorium, itp.)

Nieustannie dbając o rozwój, w nowym roku szkolnym placówka proponuje następujące profile kształcenia:
• profil humanistyczno-dziennikarski
Przedmioty, które będą realizowane w liceum na poziomie rozszerzonym: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie. W ramach zajęć dodatkowych, bezpłatnych oferujemy profesjonalne koło dziennikarskie – uczniowie są współredaktorami wielu publikacji o mieszkańcach Łasku.
• profil językowy z geografią
Przedmioty, które będą realizowane w liceum na poziomie rozszerzonym: język polski, język angielski, język niemiecki, geografia.
• profil matematyczno-informatyczny z fizyką lub chemią
Przedmioty, które będą realizowane w liceum na poziomie rozszerzonym: matematyka, fizyka lub chemia, informatyka.
• profil matematyczno-geograficzny z językiem angielskim
Przedmioty, które będą realizowane w liceum na poziomie rozszerzonym: matematyka, geografia, język angielski.
• profil biologiczno-chemiczny z matematyką
Przedmioty, które będą realizowane w liceum na poziomie rozszerzonym: biologia, chemia, matematyka

Szczegółowe informacje o szkole znajdują się na stronie internetowej www.1lo-lask.pl

Drukuj