Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łasku

18.03.2015
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łasku

W szkole można kształcić się w 4-letnim technikum, w 3-letnim LO lub w 3-letniej ZSZ w dowolnym zawodzie. Nauka w technikum odbywa się w zakresie ogólnokształcącym, kończącym się maturą i specjalistycznym, po którym można uzyskać tytuł technika. Absolwent może podjąć pracę lub naukę na dowolnej uczelni.

Kształcenie kierunkowe odbywa się w grupach, w dobrze wyposażonych pracowniach. Uczniowie uczestniczą w praktykach. Możesz wybrać technikum: ekonomiczne, organizacji reklamy, spedycyjne, logistyczne, handlowe, informatyczne, cyfrowych procesów graficznych, teleinformatyczne, elektryczne.

• ekonomiczne –
wiodące obszary: rachunkowość, bankowość, obsługa programów. Absolwenci pracują w wielu instytucjach i firmach regionu.
• organizacja reklamy – wiodące obszary: reklama, marketing, grafika, fotografia.
• spedycyjne – wiodące obszary: spedycja i transport, dok. celna, prawo, obsługa programów. Dla chętnych kursy na wózki widłowe.
• logistyczne – wiodące obszary: logistyka, procesy transportowo-składowe, j. obcy, prawo, obsługa programów.
• handlowe – wiodące obszary: marketing, ekonomika handlu, rachunkowość handlowa, obsługa programów sprzedażowych. Dla chętnych kursy hostess.
• informatyczne – wiodące obszary: sieci komputerowe, bazy danych, aplikacje internetowe, programowanie.
• cyfrowych procesów graficznych – wiodące obszary: poligrafia, cyfrowe technologie graficzne, obsługa programów, procesy drukowania.
• teleinformatyczne – wiodące obszary: sieci teleinformatyczne, specjalistyczne oprogramowanie.
• elektryczne – wiodące obszary z zakresu elektryczności.
• klasa mundurowa – oprócz dobrego przygotowania do matury, klasa nabywa dodatkowe umiejętności z zakresu służb mundurowych. Zajęcia profilowe obejmują elementy musztry, ceremoniał wojskowy, taktykę, sztuki walki, topografię, sporty obronne, strzelectwo i inne.
• zasadnicza szkoła zawodowa – kształcenie: 3 dni nauki i 2 praktyki. Szkoła pokrywa koszty uczestnictwa w kursach. Po szkole można podjąć pracę, naukę w technikum lub założyć firmę.

Szczegółowe informacje o szkole znajdują się na stronie internetowej http://ekonomik1.pl/

Drukuj