Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach

18.03.2015
Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach

W sędziejowickiej szkole istnieją atrakcyjne kierunki kształcenia przyciągające coraz większą uwagę młodzieży kończącej gimnazja:

• technikum żywienia i usług gastronomicznych
Gastronomia jest obecnie jedną z najszybciej rozwijających się branż. Absolwenci znajdują pracę w restauracjach, zajazdach, stołówkach, cukierniach lub prowadzą własną działalność ukierunkowaną na organizację przyjęć

• technikum architektury krajobrazu
Technicy architektury krajobrazu znajdują pracę w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem, zakładaniem i pielęgnacją terenów zielonych, a także prowadzą działalność na własny rachunek. Należy podkreślić, że młodzież ucząca się tego zawodu odbywa praktyki w obiektach historycznych Rzymu. Szkoła bowiem od lat uczestniczy w programie „ Leonardo da Vinci ”i utrzymuje współpracę z wieloma krajami Unii Europejskiej.

• technikum agrobiznesu
Absolwenci tego kierunku zdobywają prace w urzędach, przedsiębiorstwach związanych z produkcją, przetwórstwem i dystrybucją produktów żywnościowych lub prowadzą własne firmy związane z tą sferą. Szkoła daje niezbędną wiedzę z zakresu przetwórstwa spożywczego, ekonomiki agrobiznesu, rachunkowości, prawa, marketingu i zarządzania firmą.

• technikum rolnicze
Obecnie szkoła kształcąc techników rolników wychodzi naprzeciw aktualnym potrzebom w rolnictwie. Młodzież zdobywa wiedzę z zakresu organizacji rynku rolnego, marketingu i ekologii oraz uzyskuje prawo jazdy kat.T. Dodatkowo uczniowie poznają rolnictwo w krajach Unii Europejskiej.
W szkole otwarto także kierunki kształcenia dla dorosłych (nauka trwa 2-3 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym ). Są to kierunki:

• technik rolnik o kwalifikacji – organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

technik architektury krajobrazu o kwalifikacji tj. projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu.

• technik żywienia i usług gastronomicznych o kwalifikacji tj. organizacja żywienia i usług gastronomicznych.

Szkoła ciągle poszukuje nowych kontaktów za granicą w celu zapewnienia swoim uczniom atrakcyjnych praktyk. W roku szkolnym 2014/2015 został złożony wniosek młodzieży o wyjazd do Włoch.

Wizytówką szkoły jest również znany w kraju i za granicą Zespół Pieśni i Tańca „Sędziejowiczanie”; tworzą go uczniowie szkoły.

Uczniom zamiejscowym Zespół Szkół Rolniczych im. Wł. Grabskiego w Sędziejowicach oferuje zakwaterowanie i wyżywienie w internacie, który znajduję się w budynku przylegającym do szkoły.


Więcej informacj na stronie internetowej szkoły
http://www.zsrgrabski.republika.pl/

Drukuj