Dziś jest:

Wydział Geodezji i Kartografii

Wydział Geodezji i Kartografii
ul Narutowicza 17, 98-100 Łask

Naczelnik

Anna Struzik

6763051

geodeta@łask.com.pl

Udostępnienie zasobu geodezyjnego i kartograficznego osobom fizycznym i prawnym

Dorota Kalin

6763055

geodezja@lask.com.pl

Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków oraz prowadzenie rejestru cen i wartości nieruchomości

Maria Baraniecka
Barbara Olejnik

6763053
6763057

egib@lask.com.pl

Prowadzenie sprawy związanych z gleboznawczą klasyfikacją gruntów

Małgorzata Kałuda

6763056

geodezja@lask.com.pl

Przyjmowanie dokumentacji do zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Anna Stępień
Edyta Nowicka

6763058

kerg2@lask.com.pl

Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych Obsługa ZUDP

Elżbieta Szamborant Anna Buda

6763054

kerg1@lask.com.pl zudp@lask.com.pl

Pracownik I stopnia

Angelika Malinowska

Pracownik I stopnia Aleksandra Grabska

Wydział Geodezji i Kartografii wykonuje zadania Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, wynikające z zakresu prawa geodezyjnego i kartograficznego, gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz ochrony gruntów rolnych.

1. W zakresie geodezji i kartografii:
1) prowadzenie, gromadzenie i udostępnianie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w tym:
1) ewidencji gruntów i budynków,
2) gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
3) geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu;
2) kontrola opracowań przyjmowanych do zasobu geodezyjnego
i kartograficznego;
3) koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
4) zakładanie osnów szczegółowych;
5) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;
6) przeprowadzenie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowanie
i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości;
7) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych, obejmujące zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej dotyczące:
1) ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości),
2) geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
3) rejestru cen i wartości nieruchomości,
4) szczegółowych osnów geodezyjnych,
5) obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych;
8) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych: mapy ewidencyjnej oraz mapy zasadniczej;
9) współpraca z Głównym Geodetą Kraju w zakresie tworzenia
i utrzymywania zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach;
10) prowadzenie spraw związanych ze scaleniem i wymianą gruntów rolnych;
11) zapewnienie gminom nieodpłatnego bezpośredniego dostępu do bazy danych ewidencji gruntów i budynków;
12) sporządzanie gminnych i powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków;
13) prowadzenie spraw dotyczących „transferu danych z ewidencji gruntów i budynków do krajowego systemu ewidencji gospodarstw rolnych i zwierząt gospodarskich” dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, kontrola danych ewidencji gruntów w formacie A-SWDE i udostępnianie baz danych;
14) wykonywanie prac oraz usług na rzecz osób fizycznych i prawnych
w zakresie: geodezyjnych i kartograficznych (z wyłączeniem prac pomiarowych), analitycznych, doradztwa materialno-technicznego, informatycznych, poligraficznych, z zakresu modernizacji oraz aktualizacji istniejących danych zasobów geodezyjnych i kartograficznych.

2. W zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych:

1) realizacja zadań w zakresie ochrony gruntów rolnych, w tym określanie warunków wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej, uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego w rozumieniu przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzenny oraz ustalanie opłat rocznych za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej;
2) prowadzenie spraw związanych ochroną gleb przed erozją;
3) prowadzenie spraw związanych z rekultywacją i zagospodarowaniem gruntów – wydawanie decyzji, prowadzenie kontroli z zakresu rekultywacji;
4) prowadzenie sprawozdawczości z zakresu ustawy o ochronie gruntów rolnych.”

 

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij