Ekopracownie Powiatu Łaskiego gotowe na powrót uczniów

14.05.2021
Ekopracownie Powiatu Łaskiego gotowe na powrót uczniów

Powiat Łaski informuje, że w kwietniu zakończył zadanie pn.: „Nasze ekologiczne pracownie”. W ramach zadania zostały utworzone cztery nowe ekopracownie w szkołach należących do Powiatu Łaskiego:

– I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Łasku;

– Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Łasku

– Zespole Szkół Mundurowo-Technicznych w Ostrowie

– Zespole Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach

 

Wartość zadania w poszczególnych szkołach wyniosła:

– I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Łasku – 55 630,95 zł

– Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Łasku – 68 594,23 zł

– Zespole Szkół Mundurowo-Technicznych w Ostrowie – 49 846,09 zł

– Zespole Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach – 46 285,95 zł

 

w tym dotacja otrzymana od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi wynosi:

– I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Łasku – 39 202,00 zł

– Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Łasku – 49 090,00 zł

– Zespole Szkół Mundurowo-Technicznych w Ostrowie – 41 063,00 zł

– Zespole Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach – 37 309,00 zł

 

Łącznie wartość zadania wyniosła 220 357,22 zł w tym dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 166 664,00 zł

print