Przebudowa drogi powiatowej nr 2335E – ul. Katowicka i ul. Spacerowa w Łasku w zakresie budowy chodnika.

22.11.2021
Przebudowa drogi powiatowej nr 2335E – ul. Katowicka i ul. Spacerowa w Łasku w zakresie budowy chodnika.

W dniu 12.11.2021 r. Powiat Łaski podpisał umowę z firmą TRANS BRUK Władysław Pisarek  Wola Bałucka 48 98-100 Łask na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2335E – ul. Katowicka i ul. Spacerowa w Łasku w zakresie budowy chodnika” w którego skład wchodzi:

– „Budowa przejścia dla pieszych nr 1 na drodze powiatowej nr 2335E – ul. Katowicka w Łasku”

– „Budowa przejścia dla pieszych nr 2 na drodze powiatowej nr 2335E – ul. Spacerowa w Łasku”

– „Budowa przejścia dla pieszych nr 3 na drodze powiatowej nr 2335E – ul. Spacerowa w Łasku”

– „Budowy przejścia dla pieszych nr 4 na drodze powiatowej nr 2335E – ul. Katowicka

   i ul. Spacerowa w Łasku”

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie nowego chodnika z kostki brukowej  długości ok 555 m i szerokości ok. 2 m w raz z przebudową istniejących  zjazdów indywidualnych. Ponadto zostaną wykonane nowe przejścia dla pieszych oraz nowe oznakowanie pionowe oraz poziome.

Całkowita wartość inwestycji wynosi: 314 610,00 zł

Inwestycja zostanie zakończona w terminie do 60 dni od daty podpisania umowy z Wykonawcą.

Jednocześnie informuję, że Powiat Łaski otrzymał dofinansowania
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadań mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych
w województwie łódzkim na rok 2021 dla zadań pn.:

  • Budowa przejścia dla pieszych nr 1 na drodze powiatowej nr 2335E
    – ul. Katowicka w Łasku
  • „Budowa przejścia dla pieszych nr 2 na drodze powiatowej nr 2335E
    – ul. Spacerowa w Łasku”
  • „Budowa przejścia dla pieszych nr 3 na drodze powiatowej nr 2335E
    – ul. Spacerowa w Łasku”

w wysokości 185 929,00 zł.

print