1,5 miliona dofinansowania dla Powiatu Łaskiego

30.08.2016
1,5 miliona dofinansowania dla Powiatu Łaskiego

Blisko 1,5 miliona złotych trafi do Starostwa Powiatowego w Łasku na rozbudowę e-administracji w Powiecie Łaskim.

Celem głównym projektu jest zwiększenie liczby e-usług oferowanych przez Powiat Łaski oraz wzrost liczby mieszkańców korzystających załatwiających sprawy za pomocą komputera z dostępem do internetu. Chcemy usprawnić zarządzanie powiatem, dzięki stworzeniu jednego centrum przetwarzania i udostępniania informacji dla pracowników jednostek organizacyjnych powiatu łaskiego. Powstanie też nowa strona internetowa naszego powiatu – zapowiada Starosta Łaski, Teresa Wesołowska.

Pełna nazwa dofinansowanego projektu to: „Rozbudowa e-administracji w Powiecie Łaskim” i będzie on realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – Oś Priorytetowa VII, Działanie VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Poddziałanie VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne.

Wartość projektu to 2.152.500,00 a uzyskane dofinansowanie wynosi 1.487.500,00 zł. Realizację zaplanowano na lata 2016-2018.

print