19 MILIONÓW dla Powiatu Łaskiego od Ministra Finansów!

09.10.2013
19 MILIONÓW dla Powiatu Łaskiego od Ministra Finansów!
firm_868_53e95b_big.jpg– Powiat Łaski otrzyma 18 940 528 złotych pożyczki z budżetu państwa na restrukturyzację długu szpitala – poinformował na ostatniej sesji Rady Powiatu Łaskiego Starosta Łaski, Cezary Gabryjączyk.

W trakcie sesji Rady Powiatu Łaskiego Starosta Łaski odczytał pismo od Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów Wojciecha Kowalczyka, w którym minister poinformował o pozytywnej ocenie wniosku złożonego przez Powiat Łaski oraz udzielaniu pożyczki.

Teraz władze powiatu skupią się na przekształceniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w spółkę i przejęciu długo na nim ciążącego. Dopiero, po zakończeniu tego procesu możliwe będzie uzgodnienie warunków umowy i jej ostateczne podpisanie.

Faktem stało się to, co jeszcze kilka miesięcy temu wiele osób poddawało pod wątpliwość. Teraz przyjdzie czas na ostateczne przejęcie długu, dlatego sesji nadzwyczajnej spodziewać się możemy w każdej chwili – tłumaczy Starosta Łaski.

Pożyczka z Ministerstwa Finansów rozłożona zostanie na 15 lat, przy oprocentowaniu 3 procent w skali roku. Biorąc pod uwagę ostatnie rankingi ukazujące bardzo dobrą kondycję finansową Powiatu Łaskiego, pozwoli to na bezpieczne i systematyczne spłacanie długu generowanego latami przez SP ZOZ w Łasku.

Kolejnym krokiem procesu restrukturyzacyjnego są negocjacje z firmą MW Trade SA, która w 2012 roku przejęła 7 milionów złotych zobowiązań SP ZOZ w Łasku. Powiat spłaci część wierzytelności wymagalnych, a pozostałe kwoty podlegać będą negocjacjom mającym na celu zmniejszenie oprocentowania.

Więcej informacji na ten temat po sesji nadzwyczajnej i podpisaniu umowy z Ministerstwem Finansów.

print