3 mln zł dla powiatu lub gmin na modernizację lub budowę drogi wiejskiej

16.04.2015
3 mln zł dla powiatu lub gmin na modernizację lub budowę drogi wiejskiej

Powiat Łaski czyni starania na otrzymanie dofinansowania z EFRROW (Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich) na budowę lub modernizację lokalnych dróg wiejskich.

Brak lub zły stan tych dróg powoduje wiele utrudnień komunikacyjnych, przez co zahamowany jest rozwój lokalnej przedsiębiorczości oraz ograniczone są możliwości podejmowania przez mieszkańców wsi zatrudnienia poza miejscem zamieszkania. Program, który ruszy pod koniec 2015 r. przewiduje pomoc finansową w wysokości do 3 mln zł na gminę lub powiat. Poziom pomocy finansowej nie może przekroczyć 63,63% kosztów kwalifikowanych projektu, natomiast wartość całkowitego kwalifikowanego kosztu nie może przekroczyć 1 mln EURO.

print