Narada roczna w PSP w Łasku

03.02.2016
Narada roczna w PSP w Łasku

W siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Łasku odbyła się narada roczna podsumowująca działalność Komendy w 2015 roku.

W spotkaniu uczestniczyli między innymi: st. bryg. Paweł Stępień – Zastępca Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Łodzi, Starosta Łaski – Teresa Wesołowska, dh Wojciech Pokora – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Zw. OSP RP w Łasku oraz burmistrz i wójtowie gmin z terenu powiatu łaskiego jak również Prezesi i Komendanci Oddziałów Miejsko-Gminnych i Gminnych Związku OSP RP powiatu łaskiego oraz przedstawiciele współpracujących służb mundurowych.

Naradę rozpoczął bryg. Piotr Rudecki – Komendant Powiatowy PSP w Łasku przedstawiając ogólną ocenę bezpieczeństwa pożarowego w powiecie łaskim, popularyzację ochrony przeciwpożarowej przez Komendę oraz główne zadania zrealizowane w roku 2015 ze szczególnym uwzględnieniem realizacji termomodernizacji budynku Komendy i prowadzonej akcji edukacyjnej „Zgaś ryzyko”-„Bezpieczny dom” propagującej instalowanie autonomicznych czujek dymu i tlenku węgla w budynkach mieszkalnych.

Następnie zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Łasku – bryg. Piotr Cały przedstawił działalność komórek organizacyjnych z zakresu zagadnień kontrolno – rozpoznawczych i kwatermistrzowskich, a także dokonał analizy zdarzeń za rok 2015.

Oceny działalności KP PSP Łask w roku 2015 dokonali: st. bryg. Paweł Stępień – Zastępca Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Łodzi oraz starosta łaski Teresa Wesołowska.

W imieniu władz samorządowych szczebla gminnego głos zabrała Pani Janina Kosman –zastępca burmistrza Łasku składając podziękowania za dobrą współpracę w minionym roku. Spośród zaproszonych gości podziękowania za dobrą współpracę między PSP a OSP złożył dh Wojciech Pokora – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Zw. OSP RP w Łasku.

Na zakończenie bryg. Piotr Rudecki przedstawił główne zadania do realizacji w 2016 roku dla Komendy Powiatowej PSP w Łasku.

źródło: Komenda Powiatowa PSP w Łasku

print