Konsultacje projektu Strategii Rozwoju Powiatu Łaskiego 2022

26.02.2016
Konsultacje projektu Strategii Rozwoju Powiatu Łaskiego 2022

Zarząd Powiatu Łaskiego zgodnie z art. 6 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju ogłasza, konsultacje projektu Strategii Rozwoju Powiatu Łaskiego 2022.

Mając na uwadze ogromne znaczenie udziału lokalnej społeczności i środowiska gospodarczego w tworzeniu nowej Strategii Rozwoju Powiatu Łaskiego 2022, władze Powiatu Łaskiego przystępują do kolejnego etapu prac jakim są konsultacje powyższego dokumentu strategicznego.

W związku z tym, Zarząd Powiatu Łaskiego zaprasza wszystkich zainteresowanych, w tym samorządy, partnerów społecznych i gospodarczych oraz osoby prywatne do zapoznania się z projektem dokumentu (dostępnym na stronie powiatu łaskiego www.localhost/wordpress/wordpress.lask oraz w Starostwie Powiatowym w Łasku, Wydział Edukacji, Zdrowia, Promocji i Ochrony Środowiska, pok. nr 7, tel. 43 675 68 47) oraz do przesyłania ewentualnych uwag lub własnych propozycji do wykonanego opracowania.

Propozycje można zgłaszać w terminie do 31 marca 2016 roku w formie elektronicznej na adres promocja@localhost/wordpress/wordpress.lask z wykorzystaniem formularza dostępnego na stronie internetowej www.localhost/wordpress/wordpress.lask lub na piśmie (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego).

Uwagi i wnioski zgłoszone w trakcie konsultacji zostaną rozpatrzone przez Zarząd Powiatu Łaskiego.

Pobierz formularz uwag do projektu (doc)

Pobierz projekt Strategii Rozwoju Powiatu Łaskiego 2022 (pdf)

print