„Za Pan Brat z przyrodą” – utworzenie pracowni biologiczno – fizyczno – geograficznej w ZSP nr 1 w Łasku

18.02.2016
„Za Pan Brat z przyrodą” – utworzenie pracowni biologiczno – fizyczno – geograficznej w ZSP nr 1 w Łasku

W roku szkolnym 2015/ 2016 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. gen. Wł. Andersa w Łasku otrzymał  dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu na dofinansowanie zadań z dziedziny edukacji ekologicznej pn. „Moja wymarzona ekopracownia”.

Nazwa zadania: „Za Pan Brat z przyrodą” – utworzenie pracowni biologiczno – fizyczno – geograficznej w Zespole Szkół  Ponadgimnazjalnych nr 1 im. gen. Wł. Andersa w Łasku

Wartość ogólna zadania: 34 000,00 zł

Wysokość dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w PLN to 31 900,00 zł (dotacja)

Przyznane środki finansowe pozwoliły na gruntowną modernizację istniejącej już pracowni fizycznej.

ZAKRES ZADANIA

Zadanie  Za Pan Brat z przyrodą” – utworzenie pracowni biologiczno – fizyczno – geograficznej w Zespole Szkół  Ponadgimnazjalnych nr 1 im. gen. Wł. Andersa w Łasku obejmuje w swej treści zaplanowanie i utworzenie szkolnej pracowni biologiczno – fizyczno – geograficznej przez wyposażenie jej w nowoczesne zaplecze techniczne i różnorodne środki dydaktyczne oraz stworzenie i wdrożenie w określonym czasie programu edukacyjnego opartego na wykorzystaniu zasobów pracowni.

print