XXI sesja Rady Powiatu Łaskiego

02.03.2016
XXI sesja Rady Powiatu Łaskiego

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, poz. 1890) zwołuję XXI sesję Rady Powiatu Łaskiego w dniu 7 marca 2016 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku przy ul. Południowej 1.

Porządek obrad:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu  z XX sesji Rady Powiatu Łaskiego.

4.      Przyjęcie sprawozdania z prac Zarządu ( Druk Nr 1).

5.      Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu Łaskiego na 2016 rok ( Druk Nr 2).

6.      Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „ Strategii rozwiązywania problemów społecznych Powiatu Łaskiego na lata 2016 – 2022”
( materiał dostarczony wcześniej).

7.      Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „ Programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Łaskim na lata 2016 – 2018” ( materiał dostarczony wcześniej).

8.      Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „ Powiatowego programu działań
na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2016 – 2025” ( Druk Nr 3).

9.      Przyjęcie sprawozdań z działalności Komisji Rady Powiatu Łaskiego
za rok 2015 ( Druk Nr 4).

10. Przyjęcie „ Raportu o stanie środowiska w województwie łódzkim
w 2014 roku”(  PŁYTA CD materiał dostarczony wcześniej).

11. Przyjęcie „ Sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łasku za rok 2015”
( materiał dostarczony wcześniej).

12. Podjęcie uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi
na działalność Starosty Łaskiego i Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łasku ( Druk Nr 5).

13. Podjęcie uchwały zmieniającej skład osobowy Komisji Transportu, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Łaskiego
( Druk Nr 6).

14. Podjęcie uchwały zmieniającej skład osobowy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łaskiego ( Druk Nr 7).

15. Interpelacje i wnioski.

16. Sprawy różne.

17. Zakończenie obrad.

Marek Aulak
/-/ Przewodniczący
Rady Powiatu Łaskiego

print