Konkurs grantowy „Razem dla klimatu”

14.03.2016
Konkurs grantowy „Razem dla klimatu”

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa zaprasza do udziału w konkursie grantowym „Razem dla klimatu”, dofinansowanym ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie działań związanych z adaptacją do zmian klimatu.

Szczegóły można znaleźć na stronie: www.klimat.fdpa.org.pl

Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, placówek oświatowych, lasów państwowych i innych instytucji zainteresowanych działalnością na rzecz ekologii i adaptacji do zmian klimatu działających na terenie woj. mazowieckiego, łódzkiego, lubelskiego i świętokrzyskiego.

Celem konkursu jest aktywizacja społeczeństwa w zakresie realizacji projektów dotyczących zmian klimatu oraz sposobów adaptacji do zmian klimatu.

W konkursie mogą być realizowane działania edukacyjne (szkolenia, warsztaty, konkursy, warsztaty, quizy, gry terenowe itp.) oraz inwestycyjne z elementem edukacyjno-informacyjnym (działania przeprowadzane na terenach ogólnodostępnych, nie będących własnością prywatną).

W ramach projektu można otrzymać dotacje od 5.000 do 30.000 pln.

Termin naboru: od 19 marca 2016 r. do 2 kwietnia 2016 r.

Dokumentacja konkursowa:

o    3a Zgoda podmiotu dysponującego nieruchomością i/lub terenem realizacji przedsięwziecia

o    3b Zgoda władz samorzadowych dotyczących realizacji przedsięwzięcia

  • Załącznik nr 4 – Karty oceny wniosku

o    4a Karta Oceny Formalnej Wniosku

o    4b Karta Oceny Merytorycznej Wniosku

print