5 kroków do szkoły ponadgimnazjalnej!

09.06.2016
5 kroków do szkoły ponadgimnazjalnej!

Jak dostać się do szkoły ponadgimnazjalnej? Instrukcja dla uczniów, którzy uczą się w gimnazjach.

1. Gimnazjum, do którego uczęszczasz, zakłada na stronie www.lodzkie.edu.com.pl/kandydat  konta dla swoich uczniów.

Może to zrobić od 1 czerwca 2016 r.

Zapamiętaj swój login (identyfikator) i hasło, które otrzymasz od szkoły.

2. Przejrzyj ofertę szkół. Wybierz oddziały, do których chcesz kandydować. Wydrukuj jedno podanie, daj do podpisu rodzicom (opiekunom prawnym) i zanieś je do szkoły ponadgimnazjalnej pierwszego wyboru.

Zrób to do 22 czerwca 2016, do godziny 12:00.

Pamiętaj! Możesz wybrać dowolną liczbę oddziałów w maksymalnie trzech szkołach. Ustal kolejność oddziałów, w jakiej chciałbyś się
do nich dostać.

3. Po otrzymaniu świadectwa, szkoła do której uczęszczasz przepisze do odpowiedniego formularza oceny, wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz informacje o innych osiągnięciach. Uczeń zanosi świadectwo, wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz informacje o osiągnięciach do szkoły pierwszego wyboru! Potwierdzasz tym wolę podjęcia nauki w tej szkole!

Masz na to czas w terminie od 24 czerwca 2016 do 28 czerwca 2016, do godziny 12:00.

4. 4 lipca 2016, najpóźniej o godz. 12:00 szkoła do której zostałeś zakwalifikowany opublikuje wyniki.

5. Jeśli chcesz uczęszczać do technikum bądź szkoły zawodowej, szkoła ta w dniach od 04 lipca do 06 lipca 2016 r. wyda Ci skierowania na badania lekarskie, które musisz wykonać najpóźniej do dnia 11 lipca 2016 r. do godz. 12.00 i dostarczyć je do wybranej szkoły!

6. Aby potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostałeś zakwalifikowany, dostarcz do tej szkoły oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu, jeśli wcześniej dostarczyłeś kopie, a w przypadku szkół zawodowych także zaświadczenie lekarskie.

Powinieneś to zrobić do 11 lipca 2016, do godziny 12:00. Pamiętaj! Nie czekaj z wykonaniem zadań do ostatniej chwili!

                                                      …to wszystko! Powodzenia!

print