Kasa Urzędu czynna tylko do 29 czerwca 2016 r.

24.06.2016
Kasa Urzędu czynna tylko do 29 czerwca 2016 r.

Starostwo Powiatowe w Łasku informuje, że Kasa Urzędu czynna będzie do dnia 29.06.2016 r.

Wpłaty na rachunki Powiatu Łaskiego można dokonywać bezpłatnie i poza kolejnością w placówkach Banku Spółdzielczego w Poddębicach Oddział w Łasku, ul. Kościuszki 24 i ul. Jana Pawła II 1.

Wpłaty Wydziału Komunikacji i Transportu można dokonywać również za pomocą karty płatniczej* w okienkach Wydziału.

*opłata manipulacyjna w kwocie 2 zł pobierana z rachunku wpłacającego.

print