75. Rocznica Powstania Warszawskiego – obchody

05.08.2019
75. Rocznica Powstania Warszawskiego – obchody

Łask punktualnie o godzinie „W”, 1 sierpnia 2019 roku oddał hołd powstańcom Warszawy. O 17:00 zawyły syreny, przypominające wybuch powstania w obronie stolicy. Następnie wszyscy zebrani, którzy przybyli na Plac 11 Listopada odśpiewali hymn państwowy.
Przemówienia okolicznościowe wygłosili: Burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek i Poseł na Sejm RP Tadeusz Woźniak. W imieniu Senatora RP Macieja Łuczaka oraz Posła na Sejm Krzysztofa Ciebiady listy odczytali,  Radna Rady Miejskiej w Łasku Aleksandra Kolasa i Pan Wiktor Zientala. Po przemówieniach, Proboszcz Parafii Garnizonowej w Łasku ksiądz Marek Bolanowski odmówił modlitwę w intencji poległych bohaterów walczących za  wolną Polskę. Następnie przybyłe delegacje złożyły kwiaty pod Pomnikiem Niepodległości, oddały hołd bohaterom, którzy dzielnie przez 63 dni walczyły z przeważającymi siłami niemieckiego okupanta.

O godzinie 19:00 odbyły się również uroczystości pod Pomnikiem Harcerzy na Placu Szarych Szeregów w Kolumnie, zorganizowane przez Stowarzyszenie Polska Myśl Patriotyczna Łask oraz Klub Radnych Zjednoczona Prawica Łask. Uroczystości rozpoczęły się od przemówienia Starosty Łaskiego Piotra Wołosza, który podkreślił bohaterskie czyny powstańców, którzy nie bacząc na wielką przewagę liczebną i zbroją okupanta, stanęli do heroicznej walki w obronie Ojczyzny.

Głos zabrał również Członek Zarządu Powiatu Łaskiego Robert Szczepaniak. Następnie zebrani pod Pomnikiem Harcerzy goście, złożyli kwiaty oraz zapalili znicze, oddając w ten sposób cześć pamięci walczącym o wolną Biało – Czerwoną. Po złożeniu kwiatów przybyli mieszkańcy wysłuchali piosenki oraz pieśni powstańcze.

print