75. rocznica wybuchu II wojny światowej w Okupie

03.09.2014
75. rocznica wybuchu II wojny światowej w Okupie
1 września br. w Okupie odbyły się lokalne obchody 75. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Tego dnia na cmentarzu parafialnym odsłonięto i poświęcono obelisk ku czci Poległych za Ojczyznę.

Obchody 75. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Okupie rozpoczęła msza święta celebrowana przez Księdza Arcybiskupa Seniora Władysława Ziółka w intencji poległych za ojczyznę oraz wszystkich uczniów i pedagogów w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2014/2015.

Następnie wszyscy uczestnicy przemaszerowali na cmentarz, gdzie odbyła się druga część związana z odsłonięciem obelisku poświęconego Poległym za Ojczyznę.

Uroczystość na cmentarzu rozpoczęła się od odśpiewania hymnu państwowego i przemówienia Burmistrza Łasku. Następnie Wicestarosta Łaski, Wojciech Sikora – pomysłodawca ufundowania pomnika podziękował wszystkim, którzy włączyli się w jej realizację:

– Księdzu Proboszczowi Tomaszowi Promińskiemu – gospodarzowi parafii za poparcie inicjatywy oraz czynne włączenie się w realizację tego przedsięwzięcia.
– Panu Dariuszowi Polakowi za ofiarowanie i przetransportowanie kamienia z terenu gminy Widawa.
– Panu Danielowi Błońskiemu za wykonanie tablicy pamiątkowej, orła oraz nadanie kształtu obeliskowi.
– Druhom OSP w Okupie z prezesem Jackiem Napiórą na czele – za wykonanie ciężkich i czasochłonnych prac montażowych.

W dalszej kolejności, oddając hołd wszystkim poległym odczytano apel pamięci oraz oddano salwę honorową.

Na zakończenie wszystkie przybyłe delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem. Powiat Łaski reprezentowali Starosta Łaski Cezary Gabryjączyk, Przewodniczący Rady Powiatu Łaskiego Andrzej Banaszczyk oraz Wicestarosta Łaski Wojciech Sikora.

W uroczystościach udział wzięli kombatanci, przedstawiciele władz samorządowych i organizacji pozarządowych, strażacy, wojsko, uczniowie oraz mieszkańcy powiatu łaskiego.

6.jpg  13.jpg
18.jpg  16.jpg
 
print