Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW

30.12.2019
Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW

     

 

          Powiat Łaski

 

 

                     Powiat Łaski informuje, że otrzymał dofinansowanie w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn.: Demontaż i utylizacja azbestu z pokrycia dachowego na budynku garażowym przy ul. Konopnickiej 21 w Łasku w ramach zadania pn.: „Remont i wzmocnienie ścian oraz wymiana konstrukcji i pokrycia dachu na budynku garażowym przy ul. Konopnickiej 21 w Łasku”.

Całkowita wartość zadania:   11 161,44 zł

Kwota dofinansowania ze środków WFOŚiGW:   1 944,00 zł

 

Więcej informacji na temat dofinansowań udzielanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi znajduje się na stronie internetowej www.wfosigw.lodz.pl

 

 

print