ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W XXI EDYCJI KONKURSU

06.02.2020
ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W XXI EDYCJI KONKURSU

Konkurs geologiczno-środowiskowy, organizowany przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, „Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro …” w 2020 r. odbywa się pod hasłem „(R)EWOLUCJE ZIEMI”.

Konkurs ten obejmuje obszarem całą Polskę.

Zapraszamy do zapoznania się z załączonymi komunikatami konkursowymi. Mamy nadzieję, że tematyka Konkursu zainspiruje Was i zachęci do wzięcia w nim udziału.

Prace prosimy przesyłać na adres Oddziału Świętokrzyskiego Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego w Kielcach do dnia 31.03.2020 r.

Oddział Świętokrzyski im. Jana Czarnockiego

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

ul.Zgoda 21

25 – 953 Kielce

Z dopiskiem „KONKURS”

 

Półfinały konkursu odbędą się dnia 14.05.2020 r. w siedzibie Oddziału Świętokrzyskiego PIG-PIB.

 

Szczegółowe informacje dostępne są również na stronach internetowych http://kielce.pgi.gov.pl (zakładka „konkurs geologiczny”) i  http://konkurs.pgi.gov.pl oraz u Organizatorów

print

Załączniki: