Nabór do szkół ponadpodstawowych – województwo łódzkie

16.06.2020
Nabór do szkół ponadpodstawowych – województwo łódzkie
  1. Szkoła podstawowa, do której uczęszczasz, zakłada na stronie konta dla swoich uczniów. vulcan.net.pl/powiatlaski  

Zapamiętaj swój login (identyfikator) i hasło, które otrzymasz od szkoły.

  1. Przejrzyj ofertę szkół. Wybierz oddziały, do których chcesz kandydować.
    Wydrukuj jedno podanie, daj do podpisu rodzicom (opiekunom prawnym) i zanieś je do szkoły ponadpodstawowej pierwszego wyboru.

Zrób to do 10 lipca 2020 r. do godziny 15:00.

Pamiętaj! Możesz wybrać dowolną liczbę oddziałów w maksymalnie
trzech szkołach. Ustal kolejność oddziałów, w jakiej chciałbyś się
do nich dostać.

  1. W szkołach, w których jest to wymagane zostanie przeprowadzony sprawdzian uzdolnień kierunkowych/prób sprawności fizycznej od 23 czerwca do 07 lipca 2020 r. (I termin) lub do 30 lipca 2020 r. (II termin).
  1. Po otrzymaniu świadectwa, szkoła do której uczęszczasz przepisze do odpowiedniego formularza oceny, wyniki egzaminu oraz informacje o innych osiągnięciach. Dostarcz kopię świadectwa, wyniku egzaminu oraz informacje o osiągnięciach do szkoły pierwszego wyboru!

Zrób to od 31 lipca 2020 r. do 4 sierpnia 2020 r. do godziny 15:00.

  1. 12 sierpnia 2020 r. szkoła do której zostałeś zakwalifikowany opublikuje wyniki.
  2. Jeśli chcesz uczęszczać do technikum bądź szkoły branżowej I stopnia, szkoła ta od 15 czerwca do 14 sierpnia 2020 r. wyda Ci skierowania na badania lekarskie.
  3. Aby potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostałeś zakwalifikowany, dostarcz do tej szkoły oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu.

Powinieneś to zrobić od dnia 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00.

 

Pamiętaj! Nie czekaj z wykonaniem zadań do ostatniej chwili!

                                                          …to wszystko! Powodzenia!

print