9. Łaski Dzień Onkologiczny

29.04.2014
9. Łaski Dzień Onkologiczny
W dniu 25 kwietnia 2014 r. po raz dziewiąty Starosta Łaski we współpracy z Burmistrzem Łasku i Wojewódzkim Ośrodkiem Koordynującym Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi w Łodzi zorganizował Łaski Dzień Onkologiczny.

Tego dnia mieszkańcy Powiatu Łaskiego mogli skorzystać z bezpłatnych porad, konsultacji i badań lekarskich.

W całym wachlarzu usług medycznych znalazły się m.in.: bezpłatne badania laboratoryjne (morfologia, cukier, cholesterol, PSA), pomiar ciśnienia tętniczego, nauka samobadania piersi, EKG, badanie słuchu, badania w zakresie osteoporozy, USG piersi, USG jamy brzusznej, badanie mammograficzne oraz konsultacje z lekarzami specjalistami.

W sumie wykonano ponad 400 badań. Najwięcej, bo ponad 150 osób skorzystało z morfologii. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również przeprowadzone po raz pierwszy – badanie z zakresu osteoporozy (116 osób) oraz badanie słuchu (80 osób).

print