Wybrano komisję konkursową

18.11.2020
Wybrano komisję konkursową

Uchwałą Nr 374/20 Zarządu Powiatu Łaskiego z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także edukacji prawnej na terenie Powiatu Łaskiego w 2021 r. powołana została komisja w składzie:

Przewodniczący – Robert Szczepaniak;

Wiceprzewodniczący – Maciej Blimel;

Członek – Elżbieta Szmagaj;

Członek – Joanna Dębkowska;

Członek – Hanna Walczak.

 

Uchwała Nr 374/20 Zarządu Powiatu Łaskiego z dnia 17 listopada 2020 r.

print