Ankieta monitorowania poziomu satysfakcji Pacjenta z udzielonych świadczeń

27.11.2015
Ankieta monitorowania poziomu satysfakcji Pacjenta z udzielonych świadczeń
Do 30 listopada br. trwa pilotażowa ankieta monitorowania poziomu satysfakcji Pacjenta z udzielonych świadczeń 27-11-2015 Pacjenci jeszcze do 30 listopada br. mogą wypełniać pilotażową ankietę monitorowania poziomu satysfakcji Pacjenta z udzielonych świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Pilotaż to pierwszy etap projektu monitorowania poziomu satysfakcji Pacjenta z udzielonych świadczeń. „Narodowy Fundusz Zdrowia chce premiować jakość i dostępność świadczeń, a jednym z narzędzi oceny ma być opinia Pacjentów dotycząca opieki i usług” – podkreśla Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Tadeusz Jędrzejczyk. Jak wyjaśnia, w przyszłości może być to jedno z kryteriów przy określaniu tzw. wskaźnika korygującego, umożliwiającego dodatkowe finansowanie, rodzaj premii dla najlepiej ocenianych podmiotów.

Ankieta skierowana jest wyłącznie do Pacjentów, a udział w niej jest dobrowolny. Zakłada się, że począwszy od 2016 r. ankieta będzie przeprowadzana cyklicznie. Analiza uzyskanych na podstawie ankiet informacji umożliwi opracowanie takich rozwiązań, które usprawnią organizację udzielania świadczeń. Wnioski mogą zostać – w miarę możliwości – przeformułowane na konkretne zalecenia usprawniające funkcjonowanie placówek medycznych.

Więcej informacji na stronie NFZ

print