Awanse dla nauczycieli

30.08.2021
Awanse dla nauczycieli

W dniu 30 sierpnia 2021r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku podczas XLII sesji Rady Powiatu Łaskiego,  Starosta Łaski Piotr Wołosz, Wicestarosta Łaski Teresa Wesołowska, Przewodniczący Rady Powiatu Łaskiego Grzegorz Dębkowski oraz Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Ochrony Środowiska Karolina Kaniecka-Malinowska wręczyli listy gratulacyjne oraz złożyli życzenia nauczycielom, którzy w ostatnim czasie uzyskali awanse na wyższe stopnie zawodowe.

Awans otrzymali:

Bartłomiej Szubski – Nauczyciel ZSP1 w Łasku

Anna Sobczak – Nauczyciel ZSM-T w Ostrowie

Wiesław Bednarski – Nauczyciel ZSM-T w Ostrowie

Jakub Najder – Nauczyciel ZSR w Sędziejowicach

Szymon Bobrowski – Nauczyciel ZSR w Sędziejowicach

Martyna Zakrzewska – Nauczyciel SOSzW w Łasku

Agata Przybylska – Nauczyciel SOSzW w Łasku

Katarzyna Domańska – Nauczyciel SOSzW w Łasku

Aleksandra Zając-Mejsner – Nauczyciel ZSP1 w Łasku

Renata Kryściak – Nauczyciel ZSP1 w Łasku

Katarzyna Szewczyk – Nauczyciel SOSzW w Łasku

Marlena Dymińska – Nauczyciel ZSR w Sędziejowicach

Marta Kopytowska – Nauczyciel ZSR w Sędziejowicach

print