Awanse dla nauczycieli

31.08.2017
Awanse dla nauczycieli

Wicestarosta Łaski i Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Promocji i Ochrony Środowiska wręczyli listy gratulacyjne nauczycielom, którzy w ostatnim czasie uzyskali awans na wyższe stopnie zawodowe.

Listy gratulacyjne w imieniu władz samorządowych Powiatu Łaskiego wręczył Wicestarosta Łaski Marek Krawczyk. – Składam Państwu serdeczne gratulacje oraz najlepsze życzenia. Życzę, aby niełatwa misja nauczyciela, pedagoga, wychowawcy przyniosła jeszcze lepsze efekty oraz satysfakcję i radość. W imieniu swoim, jak i całego Zarządu, dziękuję za oddanie dla uczniów, okazywane wsparcie oraz ogromne poświęcenie i wysiłek włożony w kształtowanie ich charakterów – powiedział na wstępie samorządowiec.

Gratulacje oraz życzenia wszelkiej pomyślności i dalszych sukcesów w niełatwej i odpowiedzialnej pracy pedagogicznej wszystkim nominowanym złożyła również Małgorzata Mysur, naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Promocji i Ochrony Środowiska.

Lista nauczycieli awansowanych:

  • Ewelina Turkowska – Nauczyciel SOSZW w Łasku;
  • Paulina Przybylska – Nauczyciel SOSZW w Łasku;
  • Maciej Szulc – Nauczyciel I LO w Łasku;
  • Katarzyna Andrzejewska – Nauczyciel PPP w Łasku;
  • Iwona Sobul – Szota – Nauczyciel SOSzW w Łasku;
  • Małgorzata Błasik – Nauczyciel SOSzW w Łasku;
  • Sylwia Szczurkowska – Nauczyciel SOSzW w Łasku;

Nauczycielom serdecznie gratulujemy uzyskanego stopnia awansu zawodowego i życzymy wielu dalszych sukcesów.

print