Baza teleadresowa

 

DANE TELEADRESOWE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU  ŁASKIEGO

 

nazwa jednostki

adres (43) telefon / faks e-poczta
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku ul. 9 Maja 33 t/f  6753749 pcpr.lask@op.pl
Powiatowy Urząd Pracy  w Łasku ul. Objazdowa 4 6751720

f   6751740

lola@praca.gov.pl

pup.lask@gmail.com

Powiatowy Zespół Poradni w Łasku Sp. z o. o. ul. Warszawska 62 6752295 sekretariat@pzplask.pl
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łasku ul. 9 Maja 28 t/f  6752103 ekonomik1@ekonomik1.pl
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Łasku ul. Warszawska 13 t/f  6752016 zsp2lask@wp.pl
Liceum Ogólnokształcące w Łasku ul. Mickiewicza 1 6753526 lo_lask@poczta.onet.pl
Zespół Szkół Rolniczych  w Sędziejowicach Sędziejowice Kolonia 10 t/f  6771004 zsrgrabski@poczta.onet.pl
Zespół Szkół Mundurowo-Technicznych w Ostrowie Ostrów 55 t/f  6753461 zsoostrow_mw@pro.onet.pl
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łasku ul. Mickiewicza 6 6752637 soszwl.sekretariat@op.pl
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łasku ul. Batorego 31 t/f  6752046 ppplask@op.pl
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Łasku     andrzejziel@wp.pl
Powiatowy Zarząd Dróg  w Łasku ul. Narutowicza 17 t/f  6761990 pzd@lask.com.pl

 

DANE TELEADRESOWE  INNYCH INSTYTUCJI

 

nazwa instytucji adres (43) telefon / faks e-poczta
Centrum Dializa Sp. z o.o. Szpital w Łasku ul. Warszawska 62 a 675 21 92,

f  676 11 99

sekretariat@szpitalwlasku.pl
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
w Łasku
ul. 9 Maja 33 675 34 19 sekretariat@pinb-lask.pl
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

w Łasku

ul. Strażacka 2 6752326

6753439

kppsp04@straz.lodz.pl
Komenda Powiatowa Policji w Łasku ul. 9 Maja 32/36 6756911

f  6756946

komendant@lask.ld.policja.gov.pl
Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Łasku ul. Warszawska 38 6752315

f  6763416

psse.lask@pis.gov.pl
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łasku ul. Konopnickiej 21 6752108

f  6759113

lask.piw@wetgiw.gov.pl
Centrum Dializa Sp. z o.o. Szpital w Łasku ul. Warszawska 62A 6752192

f  6761199

sekretariat@szpitalwlasku.pl
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Spółka z o.o.  w Łasku

ul. Tylna 9 6755143

t/f  6753695

mpwik@mpwik-lask.pl

tech@mpwik-lask.pl

Zakład Energetyczny w Łasku ul. Przemysłowa 8 6755478

6752224

 
Urząd Miejski w Łasku ul. Warszawska 14 6768300

f  6768387

um@lask.pl
Urząd Gminy w Buczku ul. Główna 20 6774011

6774082

f  6774786

sekretariat@buczek.org.pl
Urząd Gminy w Sędziejowicach ul. Wieluńska 6 6771002

6771157

f  6771006

sedziejowice@zgwrp.org.pl
Urząd Gminy w Widawie ul. Rynek Kościuszki 10 6721034

f   6721152

poczta@widawa.pl
Urząd Gminy w Wodzieradach Wodzierady 24 6773323

6773322

f  6773315

urzad@wodzierady.pl