Bezpieczeństwo i Prawo Pracy w Hufcu Pracy

30.03.2015
Bezpieczeństwo i Prawo Pracy w Hufcu Pracy
W dniu 18.03.2015 r. dwudziestu uczestników Hufca Pracy 5-15 w Zduńskiej Woli wzięło udział w eliminacjach regionalnych do XII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu OHP „Sprawny w Zawodzie – 2015”.

Młodzież startująca w konkursie odbywa praktyczną naukę zawodu łącznie w czternastu zakładach pracy na terenie powiatów: zduńskowolskiego, łaskiego i poddębickiego. Głównym celem przedsięwzięcia było wykazanie się znajomością przepisów BHP, PPOŻ, zagadnień z przepisów prawa pracy oraz umiejętnością stosowania ich w praktyce. Udział w konkursie to również uświadomienie młodzieży potrzeby ciągłego doskonalenia się.

Młodzież odpowiedziała na 50 pytań testowych przygotowanych przez Kadrę Wychowawczą Hufca Pracy. Wyniki rywalizacji przedstawiają się następująco:
• Miejsce pierwsze – Jakub Ratajczyk z zakładu „Mebeko” w Zduńskiej Woli
• Miejsce drugie – Karina Opacińska z zakładu „Arwis” w Poddębicach
• Miejsce trzecie – Damian Barylski z zakładu „Sagma” w Zduńskiej Woli
• Miejsce czwarte – Adrian Walasik z zakładu mechaniki pojazdowej M. Kożusznika.

Zwycięzcy konkursu – Jakub i Karina będą reprezentować Hufiec Pracy w konkursie na szczeblu wojewódzkim w Dobieszkowie.

print