Bezpłatne szkolenie – „Realizacja zadań publicznych – jak pozyskać środki i nawiązać współpracę z samorządem”

04.10.2017
Bezpłatne szkolenie – „Realizacja zadań publicznych – jak pozyskać środki i nawiązać współpracę z samorządem”

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach „Realizacja zadań publicznych – jak pozyskać środki i nawiązać współpracę z samorządem”.

Kto się może zgłosić?

Na szkolenie zapraszamy wszystkich, którzy są zainteresowani założeniem podmiotu ekonomii społecznej (np. stowarzyszenia, fundacji, spółdzielni socjalnej), przedstawicieli już działających podmiotów – osoby zarządzające, pracowników księgowości czy wolontariuszy, a także pracowników samorządowych. Szkolenie skierowane jest do mieszkańców, organizacji i samorządów z 7 powiatów woj. łódzkiego: zduńskowolskiego, łaskiego, łódzkiego-wschodniego, pabianickiego, opoczyńskiego, tomaszowskiego oraz rawskiego.

Skrócony program szkolenia

  • Czym jest współpraca jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych (w tym podmiotów ekonomii społecznej)?
  • Czym jest zlecanie zadań publicznych w trybie pożytku publicznego i jakie są ich rodzaje?
  • Jak czytać ogłoszenie o konkursie na realizację zadania publicznego?
  • Założenia do projektu – fiszka projektowa.
  • Jak pisać ofertę – część merytoryczna i część finansowa (przedstawienie narzędzia Planer).

Zapoznaj się z pełnym programem szkolenia (pdf)

Cel szkolenia

Wzmocnienie wiedzy i umiejętności podmiotów ekonomii społecznej w zakresie przygotowywania ofert w zakresie realizacji zadań publicznych na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego w ramach pożytku publicznego.

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

Dzięki udziałowi w szkoleniu dowiesz się, jakie są rodzaje i tryby współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie zlecania zadań publicznych. Zdobędziesz praktyczną wiedzę na temat przygotowywania oferty na realizację tych zadań, ze szczególnym uwzględnieniem części finansowej. Dzięki temu Twoja organizacja poszerzy możliwości pozyskiwania środków na realizację działań, lepiej zakorzeni się w społeczności lokalnej oraz nawiąże efektywną współpracę z samorządem.

Jak się zgłosić na szkolenie?

Wypełnij formularz zgłoszeniowy (doc) i podpisany (zeskanowany/ sfotografowany) prześlij na adres e-mail justyna.matusiak@inspro.org.pl lub aleksandra.podkonska@inspro.org.pl najpóźniej w dniu, do którego przyjmowane są zgłoszenia na dany termin szkolenia. Formularz można również dostarczyć pocztą (liczy się data wpływu) na adres: Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) ul. Pomorska 40, 91-408 Łódź. Zgłoszenie można także złożyć osobiście w biurze INSPRO w Łodzi przy ul. Pomorskiej 40 lub przesłać faxem na numer: 42 630 17 49.

W przypadku dużej ilości zgłoszeń Organizator zastrzega sobie prawo do zaproszenie max. 2 osób z jednej organizacji.

Ważne dokumenty:

Jeśli po raz pierwszy chcesz skorzystać ze wsparcia Centrum KLUCZ, zapoznaj się z regulaminem projektu. Wypełnij również formularze uczestnika projektu.

Regulamin udziału w projekcie (pdf)

Formularz Dane instytucji (doc)

Formularz Dane indywidualne (doc)

Pomoc de minimis

Usługi dla podmiotów prowadzących działalność ekonomiczną (tj. aktywną działalność odpłatną i/lub posiadające wpis do Rejestru Przedsiębiorców) objęte są udzieleniem pomocy de minimis. Jeśli reprezentujesz taki podmiot, wypełnij formularz informacji i oświadczenie oraz zapoznaj się ze wzorem umowy.

Formularz informacji (xls)

Oświadczenie (doc)

Umowa na usługi objęte udzieleniem pomocy de minimis (doc)

print