BO WŁ: Głosowanie – rozpoczęte!

01.10.2017
BO WŁ: Głosowanie – rozpoczęte!

Jeśli chcesz mieć wpływ na co zostanie wydanych 5 mln zł z budżetu województwa łódzkiego na rok 2018 zagłosuj. Możesz wybierać z pośród 209 zadań zgłoszonych w całym województwie.

– Zapraszamy gorąco wszystkich mieszkańców do oddania swojego głosu w pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego. Ponieważ nie zawiedli Państwo podczas składania propozycji zadań, liczymy, że wezmą Państwo udział w głosowaniu i wybiorą najciekawsze inicjatywy, które zostaną zrealizowane ze środków Województwa Łódzkiego – zachęca Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień.

Wyboru zadań do realizacji może dokonać każdy mieszkaniec Województwa w drodze głosowania.

  • Przejdź do głosowanie online
  • Osobiście poprzez wrzucenie karty do głosowania do urny
    w wyznaczonych punktach do głosowania. W punktach będą dostępne karty do głosowania i lista zadań dopuszczonych do głosowania. Lista punktów do głosowania zostanie podana w terminie późniejszym.
  • Korespondencyjnie – wysyłając wypełnianą kartę do głosowania na adres: Urząd  Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź z dopiskiem „Budżet Obywatelski – GŁOSOWANIE”.

W Powiecie Łaskim urna do głosowania wraz z kartami znajduje się w Starostwie Powiatowym w Łasku, ul. Południowa 1, pokój nr 14 (Biuro Rady Powiatu Łaskiego.

Głosować na zadania zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Samorządu Województwa Łódzkiego będzie można do końca października. Oddać głos może każdy mieszkaniec województwa łódzkiego.

Zasady i terminy głosowania 

Poznaj zadania 

Zagłosuj 

Wyniki poznamy w listopadzie br.

print